Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới sau khi lên cao nhất 6 năm

Giá Vàng Hôm Nay

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng sau khi khảo sát kinh tế các vùng Beige Book cho thấy kinh tế Mỹ nhìn chung tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn.

Phiên ngày thứ Tư, giá vàng giao kỳ hạn hồi phục tăng vào cuối phiên sau khi giảm trong phiên. Tính ở mức chốt phiên, giá vàng giao kỳ hạn đóng cửa ở mức cao nhất trong 6 năm, giá vàng được hỗ trợ bởi những nỗi lo về kinh tế và sự suy yếu của đồng USD.

Thị trường New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2019 tăng 4,50USD/ounce tương đương gần 0,3% lên 1.560,40USD/ounce sau khi tăng 1,7% trong phiên ngày thứ Ba, mức đóng cửa gần sát mức cao nhất tính từ tháng 4/2013, theo tính toán của FactSet.

Trong phần lớn phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng giảm. Giá vàng chịu áp lực một phần bởi sự mạnh lên của thị trường chứng khoán nhờ dấu hiệu cho thấy căng thẳng tại Hồng Kông, nguồn cơn của nhiều nỗi lo trên toàn cầu, đang tạm thời giảm bớt.

Trên thị trường New York, giá bạc đồng thời tăng. Giá bạc tăng mạnh đến gần 5% và như vậy có mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 26/9/2016 khi giá bạc đóng cửa ở mức 19,60USD/ounce.

Phiên ngày thứ Tư, đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số ICE Dollar, chỉ số đo biến động của đồng USD so với 6 loại tiền tệ lớn khác, giảm 0,6% xuống 98,458 điểm. Đồng USD yếu thường khiến cho giá vàng và nhiều loại kim loại quý được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Chiều ngày thứ Tư, giá vàng kỳ hạn tiếp tục tăng sau khi khảo sát kinh tế các vùng Beige Book cho thấy kinh tế Mỹ nhìn chung tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn. Giá vàng tiếp tục lên mức cao mới sau khi khảo sát được công bố.

Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại TF Global Markets, ông Naeem Aslam, nhận xét: “Sự thật rằng Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC) đang chia rẽ về định hướng chính sách tiền tệ trong khi nhà đầu tư đã kỳ vọng về đợt hạ lãi suất và phản ánh kỳ vọng đó vào thị trường. Số liệu kinh tế Mỹ đang ngày một xấu đi do chiến tranh thương mại cũng như điều này sẽ vẫn duy trì như tác nhân chính, yếu tố này sẽ khiến cho vàng dễ dàng vượt mức 1.600USD/ounce trong chỉ vài tuần tới”.

Hôm qua, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cho biết bà sẽ rút lại dự luật dẫn độ từng gây ra nhiều tháng biểu tình gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế thành phố này cũng như gây gián đoạn thị trường tài chính toàn cầu.

Theo Bizlive/ Đăng bởi Tygiavang.vn

Giá Vàng Hôm Nay

Written by

Giá vàng hôm nay, vàng SJC, 9999, 24K, 18K mới nhất là bao nhiêu tiền 1 chỉ. Tham khảo: http://tygiavang.vn/gia-vang-hom-nay-1/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade