CapitaLand ra mắt dự án căn hộ quận 4 De La Sol

Thinh Gieng
Apr 19, 2018 · 3 min read

Tháng 4/2018, chủ đầu tư CapitaLand chính thức ra mắt dự án căn hộ hạng tại khu vực quận 4 mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết. Dự án căn hộ De La Sol.

Image for post
Image for post
Tổng quan dự án De La Sol

Giới thiệu tổng quan dự án De La Sol

Chủ đầu tư và phát triển dự án: CapitaLand Việt Nam, Việt Hưng Phú

Quy mô: 1.45ha, 3 tháp với các loại hình căn hộ cao cấp và shophouse.

Hiện tại CapitaLand chuẩn bị mở bán tòa tháp thứ nhất. Tháp Alto 23 tầng với 482 căn hộ.

Dự kiến thời gian bàn giao vào quý 4/2020.

Điểm nổi bật của dự án

Chủ đầu tư là một tập đoàn bất động sản danh tiếng ở nước ngoài.

Với hàng loạt các dự án nổi tiếng trong thời gian vừa qua như Vista Verde, Feliz En Vista, D1 Mension. Các sản phẩm của CapitaLand luôn được giới khách hàng đánh giá cao từ dịch vụ, tiện ích và thiết kế cũng như chất lượng dịch vụ, độc đáo.

Tên gọi mới lạ

CapitaLand rất nghệ thuật trong việc đặt tên cho các sản phẩm của mình. Tiêu biểu như Feliz En Vista gợi lên một thành phố lụa mang vẻ đẹp vĩnh cửu. Chính cái tên De La Sol gợi lên cho chúng ta vẻ đẹp và hội tụ của những âm thanh sôi độn. Tất cả cùng hòa quyện lại tạo nên một tuyệt tác.

Đối tác uy tín lâu năm

Các đối tác hợp sức phát triển dự án đều là những doanh nghiệp uy tín lâu năm và có danh tiếng trên toàn cầu. Từ thi công cho đến thiết kế cảnh quan. Toàn bộ đều do những đối tác này thực hiện với chất lượng tốt nhất và kiểm tra theo tiêu chí nghiêm ngặt nhất.

Vị trí chiến lược trong khu vực quận 4 TPHCM

Image for post
Image for post
vị trí dự án De La Sol

Với vị trí tọa lạc trên mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết. Từ De La Sol, các cư dân tương lai có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực quận 1, quận 2, quận 7 một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra nơi đây còn là điểm hội tụ của những tinh hoa mang lại những điềm lành cho gia chủ và gia đình.

Tiện ích đẳng cấp, độc đáo

Cũng như các dự án trước đó như Feliz En Vista và D1 Mension. De La Sol cũng mang những nét độc đáo riêng. Ngoài những tiện ích như hệ thống điện, 4 tầng an ninh và 2 lớp khóa. Một tiện ích độc đáo khác chính là phòng chiếu film ngoài trời trên không.Các cư dân có thể tận hưởng một không thoáng đãng cùng thưởng thức những bộ film ưa thích.

Image for post
Image for post
Tiện ích đặc biệt tại De La Sol

Ngoài ra toàn khu vực còn được thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời. Các cư dân sẽ không bao h chịu cảnh mất điện đột ngột. Đang quan tam nhất chính là hệ thống báo cháy cực kỳ an tâm. Sau khi hàng loạt các sự kiện cháy diễn ra tại TPHCM. Đây là 1 vấn đề được các khách hàng quan tâm đặt lên hàng đầu.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store