HOW STRONG AM I AT 25 YO?

Another Vietnamese writing but these are the very first articles and when I look back, it always brings strong positive emotional.

Dù 5, 10 hay 55, nếu được làm lại hoặc áp dụng cho F1, phải luyện tập, vận động đều đặn và nâng cao sức bền, sự dẽo dai.

Bất kỳ cổ máy nào muốn hoạt động đều cần năng lượng, khi được hấp thụ đầy đủ chúng tiến hành đốt đi nguồn sức ấy. Nguyên lý máy móc tưởng chừng khô khan, đó là cả chân lý. Ví xăng như đạm, nhớt như xơ, buri như động lực, ý chí, còn mỡ xe thì không đề cập vì ít khi nhắc đến. Hoạt động là nạp và tiêu, đậu xe lâu thì nó không mới mà rỉ sét, hao mòn, hì hục. Người chai lỳ, lười biếng, mỡ dư, xương yếu, thiếu sức bền.

Máy và người hoạt động giống nhau, nên nếu cứ ngồi trên máy mãi thì có phải 1 vận động, 1 thì 0. Đời chủ tớ vật nào sướng người nào khổ hơn.

Có những khoản chi làm khổ bản thân, nhưng đó là đầu tư lâu dài

Có thể bạn chưa tin? Nhưng mỗi người sinh ra đều là siêu anh hùng ‘trong trứng nước’. Việc của tôi là đá vỡ vỏ trứng ấy ra.

Khi 18, tôi rời bỏ gia đình, đến khi 25 vẫn thế. Đàn gà con theo mẹ, lớn khôn rồi chúng chẳng biết mẹ mình là ai. Là người tuy không phải vô tính vô tình nhưng đến độ bồ công anh bay tìm tổ ấm mới. Ra đi là luật tự nhiên, là một vết nứt cho sự đổ vỡ của vỏ trứng vốn vô hình mà bền bỉ.

Một vết nứt chưa đủ để trưởng thành, để tách hết lớp vỏ đó là một chặng đường có thể là 5, 10 hay mãi mãi. Tôi chỉ cho phép bản thân mình 10 năm, bây giờ là 7 và chỉ còn 3. Sẽ nổi tôi chỉ còn lại 3, tôi sẽ nổi, không phải trò nói đùa con nít và cũng không là trò phóng đại của thế giới ảo mà đó là hành động.

Nói về việc chi, có người đã nói tôi quá sang, vung tiền nhưng tôi có khi nào sử dụng như vậy vào 2, 3 năm về trước chưa, chưa bao giờ và tôi đang cảm thấy bây giờ là hơi muộn. Nếu tôi có point of view lúc này vào 5 năm trước, tôi đã không chọn sẽ vào đại học, có lẽ tôi đã đi đến một chân trời khác.

Đến nay, khi đã 25 tôi vẫn chôn chân ở đất nước CHXHCN và đi vào lối mòn của nhiều nhiều người, đi cùng đường với nhiều người mà mỗi ngày đối mặt làm cuộc sống này vô vị quá.

Vì thế tuổi 25 là đỉnh điểm để buông bỏ và sống chánh niệm!

Like what you read? Give ginger a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.