CHUYỆN CÔNG SỞ, SƠ HỞ LÀ VỠ LỠ NGAY!

Ghi lại những dòng cảm xúc thoáng qua, ở đây tồn tại thứ cảm giác nhất thời chỉ thoáng vài giây rồi mất. Có khi rất gay gắt nhưng lắm lúc khá mủi lòng. Chuyện còn dài dài lắm…

CLOUDY DAY

  • Có những ngày chỉ muốn mở nhạc level max đủ để không nghe ai nói câu nào, chỉ cần một mình một thế giới, xong việc, cắp cặp ra về.
Mèo lười vì việc vô vị không phải vì trốn tránh việc đang làm
  • Có nhiều loại người trong một tập thể, thể loại tiêu cực không có chính kiến và nhất là lề mề thì tốt nhất không nên có thêm bất kỳ một cuộc hẹn ngoài giờ nào với họ. Chỉ rước bực tức vào mình!

SUNNY DAY

Sợ nhất những ngày lơ lững không nghĩ được gì??? Đó là những lúc không tìm được điểm chung với suy nghĩ của tập thể và không có đường hướng nào để đi.

Buổi sáng trời hay mưa, trong lòng không hiểu là vì sao. Đến chiều


RAINING DAY

  • Đụng đến công việc, tiền, công danh, không bao giờ tồn tại tình bạn, tình cảm. Đơn giản vì đồng nghiệp, suốt đời là đồng nghiệp, có thể đi cùng 1 con đường, con đường chỉ 1 người đến cuối.

WINDY DAY

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ginger’s story.