Image for post
Image for post

Geleceğe Dönüş 2 filmini hatırlayanlar bilir. Orada ana karakterimiz Marty Mcfly ve Doktor Emmet Brown bir hatayı düzeltmek için geleceğe gitmek zorundadırlar ve bu tarihte 2015’tir. O zamanlar gelecekte (2015’te yani) uçan arabalarımız ve uçan kaykaylarımızın olacağı, ufacık bir pizzayı mikrodalga fırına attığımızda tüm aileye yetebilecek büyüklükte bir pizzaya dönüşebileceği düşünülmekteydi. Bu öngörülerden bazıları gerçekleşti;

Uçan kaykay ( Hover Board ) :

Hendo adında bir kickstarter projesi ile hayata geçti ve ilk prototipi 10.000$’a alıcı buldu. Ürünün tek kötü yanı, şu an için sadece metal yüzeylerde çalışabiliyor olması.

Video konferans :

Skype ve Google bunu gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Oyunları oyun kolu olmadan oynamak…


Image for post
Image for post

McDonald’s ve Burger King uzun yıllardır Türkiye fast food pazarının en önde gelen isimleri olmakla birlikte Sürekli kıyasıya bir rekabet içindeler. Markalar kendilerine ait belirli ve geniş müşteri kitlelerini korumak ve sürekli yenilerini eklemek için yıllardır kendilerini geliştirmeye ve değiştirmeye devam ediyorlar. Öyle ki artık birçoğumuz için yabancı menşeli olmalarına rağmen kültürümüzün bir parçası haline gelmiş gibi hissettiren bu markalarla ilgili web üzerinde bir anket düzenledim. Hizmet, temizlik, kalite vb. başlıklar altında sorduğum soruların cevaplarından hazırladığım analiz sonuçlarını sizinle paylaşmak istedim.

Image for post
Image for post

Analiz sonuçlarını kendimce yorumlayacak olursam; öncelikle dikkatimi çeken ilk ayrıntı soruların çoğunluğunda McDonald’s’ın % olarak yüksek değerler almış olmasına rağmen ankette yer alan “genel olarak hangisi?” sorusunda; %58,4 ile Burger King ilk tercih olması. Bu seçimin sebepleri bana göre alıştığımız lezzet fikri, daha kalabalık gruplara daha ekonomik menü alternatifleri sunması, ve markanın yarattığı daha bizden biri algısı olabilir. …


Image for post
Image for post

Bugün bir videoda karşılaştım ve sizlerle paylaşmak istedim.

Kısaca Cymatics: Her sesin(ritmin,konuşmanın vb.) bir titreşim şekli var. Bu şekli sıvılara yansıtmaya cymatics deniyor.

“Mimari donmuş müziktir ve müzik akan mimari…”
Goethe

Ritimler geometrik olarak açığa çıkarlar ve matematikle değerler ile tam çözülebilmektedirler.

Image for post
Image for post

Ted’de bununla alakalı kısa bir video.

Beni etkileyen ise Nigel Stanford’un Science Vs. Music videosu.

About

Giray BATITÜRK

UX Manager

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store