Image for post
Image for post

Geleceğe Dönüş 2 filmini hatırlayanlar bilir. Orada ana karakterimiz Marty Mcfly ve Doktor Emmet Brown bir hatayı düzeltmek için geleceğe gitmek zorundadırlar ve bu tarihte 2015’tir. O zamanlar gelecekte (2015’te yani) uçan arabalarımız ve uçan kaykaylarımızın olacağı, ufacık bir pizzayı mikrodalga fırına attığımızda tüm aileye yetebilecek büyüklükte bir pizzaya dönüşebileceği düşünülmekteydi. Bu öngörülerden bazıları gerçekleşti;

Uçan kaykay ( Hover Board ) :

Hendo adında bir kickstarter projesi ile hayata geçti ve ilk prototipi 10.000$’a alıcı buldu. Ürünün tek kötü yanı, şu an için sadece metal yüzeylerde çalışabiliyor olması.

Video konferans :

Skype ve Google bunu gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Oyunları oyun kolu olmadan oynamak…

About

Giray BATITÜRK

UX Manager

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store