Bir kişiye bir e-posta attığımda, “şu tarihe kadar cevap vermezse bana haber ver” düğmesine basarak gönderiyorum.
Not defteri tutmayı beceremeyenler için iş takibi yapma kılavuzu
Umut Gökbayrak
2349

Bu özellik çok iyiymiş!👍 Ben Spark kullanıyorum. Şimdi inceledim ve bu özelliğin olmadığını gördüm. Email trafiği yoğun olanlar için hayat kurtarıcı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.