100 Girişim Kurup 1 Tanesinden 1 Milyon Dolar Kazanan Adam

2013 yılında David Smooke, ArtMap isimli site kurup bu site altında 100'den fazla girişim deniyor. Ardından arkadaşı Jay Zalowitz ile Medium’da Hacker Daily’i çıkartıyorlar. Burada potansiyel olduğunu fark edince Hacker Noon’u 2016 Nisan’da kuruyorlar. 3 milyon okuma ve 15 bin tane yazar kadrosu olan Kasım 2018'de Alexis Ohanian & Garry Tan’den 1.070.000$ yatırım alarak değerini 6.400.000$‘a çıkartıyorlar.

Sitede çok fazla kategori var. Ve üyelerde hikayelerini yazabiliyorlar. Bu ekstra Indie Hacking topluluğu demek oluyor. Yaptığınız ürünlerin hikayelerini Hacker Noon’da paylaşabiliriz demek.

Benim en son okuduğum yazı Reddit’teki “Hot” kategorisi neden var olduğunu, alttaki algoritmanın nasıl çalıştığını ve Hot hikayesinin anlatıldığı şu yazı: https://hackernoon.com/from-reddits-hot-ranking-algorithm-to-my-satisfying-blend-or-top-ranked-and-new-by2h35tm

👉 Beni Twitter’dan Takip Et: https://twitter.com/ugur2nd

--

--

--

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Girişim Kur

Girişim Kur

Hoşuma giden girişimcilik hikayelerini paylaşıyorum. http://girisimkur.com | Twitter: https://twitter.com/ugur2nd | Telegram: https://t.me/girisimzel

More from Medium

LF.Group description for streamers

“Engineering Practice and Bridge Design” from an Old Blog

Glossary with the key thermals that you can come across during studying the Axelar project

Read the 1-inch path to decentralization