De man met een onvervuld verlangen

Melancholie’ is een negentiende-eeuws olieverfschilderij van de Noorse kunstschilder Edvard Munch. Het schilderij toont een man met een onvervuld verlangen en een gevoel van eenzaamheid.

Jappe op de zandkust Åsgårdstrand

Met de laatste herinnering van haar in zijn hoofd staart hij naar de wegtrekkende zee. Terwijl zijn ogen verdrinken in de golven, wordt hij overspoeld door zwaarmoedigheid. Edvard Munch is de Noorse kunstschilder die de man en het landschap vereeuwigd heeft in olieverf. Het schilderij kreeg de naam ‘Melancholie’ en werd eind negentiende eeuw geschilderd.

Het schilderij vertelt het verhaal van Munchs vriend en journalist Jappe Nilssen. Jappe treurt om een verlangen dat na al die tijd onvervuld is gebleven. Op een nog maar net aangebroken avond is hij diep bedroefd om Oda Krohg, zijn tien jaar oudere geliefde. Oda had na een mooie zomer met Jappe toch beslist om ervandoor te gaan met haar man Christian Krohg. Edvard Munch was toeschouwer van het treurspel. Hij legde het verdriet van Jappe en de zandkust Åsgårdstrand vast op het doek.

Melancholie’, ook wel ‘Jappe op het strand’ genoemd, is een schilderij dat verlatenheid en eenzaamheid oproept. De paarse, blauwe en lichtgele verfstreken in de lucht verwijzen naar een net voltooide zonsondergang. De avond brengt geen gelukkig einde met zich mee. Tenminste, niet voor Jappe. Edvard Munch tekende in de verte twee figuren, hoogstwaarschijnlijk een bruidspaar. Een derde figuur loopt met twee roeispanen naar hen toe. Het bootje staat alvast klaar om het bruidspaar een huwelijksreis te gunnen. Jappe blijft achter met een verslagen blik, hangende schouders en omlaag getrokken mondhoeken.

Goede vriend Edvard Munch wist waar hij aan begon toen hij weemoedige Jappe op het doek begon te schetsen. Als 21-jarige werd Munch verliefd op Milly Thaulow, echtgenote van zijn neef Carl Thaulow. Edvard ervaarde zelf een gedoemde liefde waardoor hij de melancholische gevoelens van Jappe begreep en geloofwaardig op het doek kon afschilderen. Het olieverfschilderij is te aanschouwen in het Bergen Kunstmuseum in Noorwegen.

Giulia Latinne

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Giulia Latinne’s story.