Kleinschalige betoging in Brussel tegen beleid Trump

BRUSSEL — Het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan ons land zet een betoging in gang tussen het Schumanplein en het Eeuwfeestpark in Brussel. Een noodzakelijk protest, volgens cineast Nic Balthazar, maar te kleinschalig om echt indruk te maken.

Feministische vrouwen roepen hun overtuiging luidkeels door de straat.

‘We protesteren niet alleen tegen Mike Pence, maar tegen de volledige Trump-regering. Deze demonstratie dient om duidelijk te maken dat wij niet akkoord gaan met de beslissingen van de Amerikaanse regering,’ aldus Robynn Colwell, lid van het burgerinitiatief Lights4Rights dat het protest organiseerde.

Toch vormen de demonstranten geen grote groep. Nic Balthazar, filmregisseur en Belgisch televisiemaker, bezocht het evenement en was teleurgesteld. ‘Het is jammer dat weinig demonstranten zijn komen opdagen. Als we niet massaal optreden, kunnen we beter niet komen,’ aldus Balthazar.

Philippe Hensmans, algemeen directeur van Amnesty International en medeorganisator van het protest, verklaart de kleinschaligheid. ‘Slechts een vijftigtal demonstranten zijn gekomen, maar we doelen dan ook niet op een groter aantal. We organiseren kleine demonstraties om snel een boodschap van ontevredenheid de wereld in te sturen,’ aldus Hensmans.

Kleinschalig of niet, de aanwezige demonstranten pleiten met behulp van protestborden voor gelijkheid en vrijheid. Zo brengen krantenknipsels de boodschap ‘Build a wall around Trump. I’ll pay for it’. Opgedroogde verfletters vormden dan weer de zin ‘Climate Change isn’t an alternative fact.’ Twee vrouwen van Femen spannen zich met ontbloot bovenlijf extra in om hun overtuiging luidkeels door de straat te roepen.

Ook Amerikaanse demonstrante Tracey Starr nam deel aan het protest tegen de regering van haar geboorteland. ‘Mike Pence moet zijn macht gebruiken om het goede te doen voor de mens en niet om de situaties te verergeren,’ aldus Starr die al een lange tijd in Brussel woont.

Giulia Latinne

Like what you read? Give Giulia Latinne a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.