Yemek kültürü yazarı, gıda iletişimi uzmanı, yayıncı ve gezgin; Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Güzin Yalın’ı (BÜ’79) anlatan sıfatlardan sadece birkaçı. 2018 yılında yayımlanan “Ziyafet” isimli öykü kitabının yanına geçtiğimiz aylarda okurla buluşan “Mutfak Okulu” isimli romanı da ekleyerek bu sıfatlara kurmaca yazarlığını da ekleyen Güzin Yalın, “Herkese resim yaptıramazsınız, herkese roman yazdıramazsınız ama herkes bir ucundan tutarak yemek yapabilir ve mutfak dışında korkmadan bu paylaşma ortamını tadabileceğimiz fazla bir alan yok,” diyerek yemek yapmanın paylaşımcı ve iyileştirici gücüne odaklanıyor.

1975 yılında Robert Kolej’den ve 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Güzin Yalın, lisans derecesini aldıktan sonra bir…


Gizem Seher

Bogazici University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store