Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
3K98

Güzel bir özet, ilaveler yapılabilir ama bu haliyle de epey başarılı.
Örneğin şu kısma değinilebilir; iki kardeş hayal edin, biri koyu müslüman, diğeri ateist. Çok iyi anlaşıyorlar, ikisinin de hayatları göreceli olarak iyilik yaparak geçiyor. Ateist olan erken vefat ediyor. O noktada ateist olanın cennete gitme ihtimali olmadığı gibi, müslüman kardeşin ölenin arkasından iyi dilekte bulunması, mezarı başında dua etmesi dahi yasak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.