DOLU BİR BANKA

Ben sahil kenarında denize sıfır muazzam manzarası olan ucuz bir bankta oturup,düşünmeyi hiç anlayamadım.

Herkesin huzur bulduğu yerler bana bi anlam ifade etmedi.

Sen de bir anlam ifade etmiyorsun.

Dur hemen büyütme gözlerini öyle!

Herkese aynı gidiyorsun yani ben bu bankta oturunca daha güzel dalgalanmıyorsun ya da ne biliyim rüzgar saçlarımı daha farklı bozmuyor..

Anlamıyorsun di mi hala.

Al bak,bu bank senin kalbin!

Bak bu deniz de gözlerin…

Bu rüzgarda sözlerin.

Deniz durgun,

Rüzgar esmiyor…

Bankta başka biri var.

Like what you read? Give Gökçem Nur Kaymak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.