DOLU BİR BANKA

Ben sahil kenarında denize sıfır muazzam manzarası olan ucuz bir bankta oturup,düşünmeyi hiç anlayamadım.

Herkesin huzur bulduğu yerler bana bi anlam ifade etmedi.

Sen de bir anlam ifade etmiyorsun.

Dur hemen büyütme gözlerini öyle!

Herkese aynı gidiyorsun yani ben bu bankta oturunca daha güzel dalgalanmıyorsun ya da ne biliyim rüzgar saçlarımı daha farklı bozmuyor..

Anlamıyorsun di mi hala.

Al bak,bu bank senin kalbin!

Bak bu deniz de gözlerin…

Bu rüzgarda sözlerin.

Deniz durgun,

Rüzgar esmiyor…

Bankta başka biri var.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gökçem Nur Kaymak’s story.