Yaz Tatili, Ödev, Mödev ?

Bu tatilde öğretmenimiz hiç ödev vermedi. Sadece dönem içinde okumadığımız 2 kitabımız vardı. O kitapları okuduk. Kız çocukları ile erkek çocukları arasında bu anlamda da ciddi fark var. Kızımla sürekli kitap okur ve alıştırma kitapları çözerken, oğlumla bunları yapmak biraz daha zor oluyor. Bu konuda biraz mesafeli, ben de ısrarcı olup tamamen olaydan uzaklaştırmak istemiyorum doğrusu.

Dün birlikte gidip semt kitapçımızdan alıştırma tarzı bir kitap aldık. Bu konudaki mesafesini bildiğim için ağır matematik problemleri olan, çok yazılı kitapları tercih etmiyordum. Tatilde olduğumuz için okul kitaplarını hatırlatacak tarzda kitaplarda ilgi alanımızda değildi. Kitapçıdaki abla Bilsem’ in test kitabını önerdi. İçeriğinde zeka ve dikkat testi tarzı içeren soruları gören oğlum ilk testte biraz isteksizce ve mesafeliydi. 20 soruluk ilk test sonrasında yapabildiğini görünce sevindi.

Hatta ilk soru sonrası, farklı bir tarz olması sebebi ile yapamayınca ufak çaplı ağlama krizi de geçirdik. Öğretmenimiz zaman zaman bağıran bir öğretmen olduğu için yapamayınca hafif panikleyen bir durumu oluyordu zaten. Bu konuda biraz konuşup, herkesin yanlış yapma hakkı olduğunu belirttim. İsterse 2. Sınıfta başka bir öğretmene geçmek isteyebileceğimizi hatırlattım. Önce mutlu oldu tamam dedi. Sonrasında biraz düşünüp vazgeçti 😊 Bu tercihini beğendim açıkçası çünkü her öğretmen gönlümüze göre olacak diye bir şey yok. Öğretmende insan sonuçta. Öğrenme sorumluluğunun sadece öğretmende olmadığını, hangi öğretmen olursa olsun vazgeçmemesi, bir şekilde öğrenmek ve başarmak zorunda olduğunu algılaması benim için önemli.

Bu arada test soruları sonrası cevapları kodlamayı, sonuçları kontrol etmeyi ve yanlışlarına bakıp, nerede yanlış yaptığını analiz etmeyi öğrendi. Nede olsa burası Türkiye, bunu er geç öğrenmesi gerekiyor. Bugün ikinci gün ve 5 test, 100 sorudan oluşan kitapçığı, baya iyi bir doğru oranı ile tamamlamış vaziyetteyiz.

İlk kitap seçimi, sevdiği bir kitap bulmamız açısından sevindirici bir gelişme oldu. 2. Kitap olarak 2. Sınıf Bilsem ders kitabını almıştık. Yarın itibari ile ona başlayacağız. Bu kitap biraz daha yazı ağırlıklı bir kitap. Bir tık daha fazlası anlayacağınız. Bakalım nasıl karşılayacak ? 😊

Bilsem’ in kitabındaki sorular daha çok mantık ve zeka geliştirici sorular olduğu için oyun oynamak gibi geldi kendisine. Hani bizim zamanımızda sınavlarda sorulan sorulardan. Bu tarz birkaç kitap daha bularak, mevcut ilgisini geliştirmek gerekiyor. Bakalım…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.