Program sukan Go Coach merupakan program sukan mingguan untuk melatih anak-anak berusia 7–12 tahun untuk kekal aktif bersukan sebagai satu aktiviti sihat emosi dan fizikal. Dengan kerjasama Masjid/Sekolah/ Tempat latihan sukan, kami telah berjaya melibatkan lebih 2000 peserta sukan bermula tahun 2017 sehingga 2019 melalui program Pertandingan Sukan, Karnival Sukan, Kem Sukan & Motivasi dan banyak lagi.

Sekiranya pihak tuan/puan ingin kami menjalankan demo sukan. sila hubungi team kami En. Amar di talian +60 14–827 1382 / +60 19–450 2869, email ke gocoachoffice@gmail.com atau layari gocoach.my

Go Coach

GoCoach is a service that connects players with coaches. With hundreds of coaches across the country and hundreds of training sessions happening every day.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store