Panuwat Sajjaviriyakul
Panuwat Sajjaviriyakul

Panuwat Sajjaviriyakul

เป็นนักเขียนโดยสมัครเล่นและสมัครใจ ใช้นามปากกาว่า "เนดะ" และ อยากจะชวนทุกคนมา "สะกิดเรื่องจิตวิทยา" กัน