Cung cấp gỗ ghép sản xuất thớt từ gỗ cao su, Tràm, Xà Cừ

Cung cấp gỗ ghép sản xuất thớt từ gỗ cao su, Tràm, Xà Cừ

Chuyên ghép gỗ phục vụ đơn vị trực tiếp sản xuất thớt gỗ

Sản xuất từ nguyên liệu gỗ trong nước bao gồm :

Gỗ cao su

Gỗ Tràm

Gỗ Xà cừ

Gia công ghép gỗ theo yêu cầu từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu :

Gỗ Sồi

Gỗ Tần Bì

Gỗ Óc Chó

Gỗ Dẻ gai

Kiểu ghép thớt thông dụng

  • Ghép nguyên Thanh
  • Ghép thớ lật (sớ lật)

Chiều dày ghép gỗ sản xuất thớt thông dụng 10mm , 15mm, 18mm, 20mm, 30mm

Xem thêm về gỗ ghép click vào link https://medium.com/@goghep/g%E1%BB%97-gh%C3%A9p-3c1346199b6f