Gỗ ghép Châu âu, Mỹ, Nhật bản, Hàn quốc và Việt Nam

Gỗ ghép
Aug 1 · 5 min read

Gỗ ghép sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn sản xuất mặt hàng gỗ xuất khẩu sang Châu âu, Mỹ, nhật bản và Hàn quốc.

Gỗ nguyên liệu dùng sản xuất ván gỗ tự nhiên ghép thanh vô cùng phong phú bao gồm 3 nhóm gỗ như sau :
Gỗ rừng trồng : tràm (acacia), gỗ cao su (rubber wood), xoan (sapele), thông ta, xà cừ (khaya)
Gỗ nhập khẩu : Sồi (oak), óc chó (walnut), tần bì (ash), giả tỵ (teak), gỗ thích (maple), gỗ hông (powlownia) , thông nhập (pine newzealand, chile, nga, thụ điển, mỹ, canada, phần lan) , gỗ trăn (alder), dẻ gai (beech), anh đào (cherry), phong vàng (birch), gỗ dương (poplar), dái ngựa (mahogany)…
Gỗ tạp, gỗ tự nhiên khác : căm xe, long não, me tây (rain tree), muồng, giáng hương (padouk/padauk)

2 hình thức hợp tác sx gỗ ghép thanh

Sản xuất trọn gói :
Bước 1: Sau khi 2 bên mua và bán thống nhất về số lượng, quy cách, chủng loại gỗ, phương pháp ghép. Bước 2 : Nhà sản xuất sẽ thực hiện ghép gỗ theo đơn từ nguyên liệu sẵn có hoặc mua ngoài. Đối tượng khách hàng bao gồm các đại lý ván ghép sẵn và xưởng sản xuất mộc

Sản xuất gia công :
Bước 1 : Thoả thuận phương thức sản xuất và thực hiện đơn hàng
Bước 2 : Khách hàng cung cấp gỗ nguyên liệu và các yếu tố đầu vào theo thỏa thuận, nhà sản xuất sẽ thực hiện ghép gỗ theo yêu cầu như thoả thuận. Đối tượng khách hàng : Chủ yếu là xưởng sx mộc.

Công nghệ và kỹ thuật ghép gỗ kết dính bằng keo chuyên dụng trong sản ván gỗ và khối gỗ kích thước tuỳ chỉnh theo yêu cầu.

Được du nhập từ nước ngoài vào nước ta từ thập niên 70 gỗ ghép sản xuất trong nước từng bước được hoàn thiện và phát triển nhiều kỹ thuật về loại ván gỗ này tạo thành từ 2 kỹ thuật ghép cơ bản bao gồm :

1. Kỹ thuật ghép Butt Join, Finger Join giúp nối dài thanh gỗ thường gọi là cách ghép nối ngón.

Kiểu ghép Fing joint và butt Joint

2. Kỹ thuật ghép solid giúp làm tăng kích thước ván theo chiều rộng và chiều dày

Thông & Tần Bì ghép Solid

Từ 2 kiểu ghép cơ bản (1 & 2) trên nhiều tấm ván gỗ có tính mỹ thuật cao được hoàn thiện gồm có.

Kỹ thuật ghép end grain hay còn gọi là ghép thớ lật bằng cách ứng dụng kỹ thuật ghép solid với xoay lật thớ gỗ sao khi hoàn thiện bề mặt tấm ván có vân gỗ là vòng năm rất độc đáo.

Kiểu ghép end grain gỗ Thông và 5 loại gỗ kết hợp

Kỹ thuật ghép live edge hay còn gọi là kiểu ghép để nguyên thanh bìa bằng cách ứng dụng kiểu ghép solid nhưng sử dụng 2 thanh bìa ngoài cùng là thanh gỗ chưa rong rìa.

Kiểu ghép Live Edge gỗ Sồi và Óc chó

Kỹ thuật ghép nghệ thuật, mosaic, mokaizu là kiểu ghép từ nhiều loại gỗ sử dụng phối hợp các kiểu ghép solid, finger join và butt join.

Nghệ thuật ghép gỗ Mosaic và Mozaiku

Ứng dụng :

Ván ghép gỗ tự nhiên được ứng dụng ngày càng nhiều trong sản xuất đồ mộc gia đình, trang trí nội thất, dụng cụ nhà bếp, đồ chơi và quà tặng gỗ rất được ưa chuộng cả trong nước và nước ngoài.

Chúng ta cùng khám phá thế giới mộc ghép từ những loại gỗ thông dụng kể trên.

Bàn ghế gỗ.

Giường tủ

Giường tủ gỗ ghép thông và óc chó

Cửa gỗ

Cửa gỗ óc chó, thông, tràm ghép solid và butt Joint

Cầu thang gỗ

Dụng cụ nhà bếp, Quà tặng và đồ chơi gỗ

Dụng cụ nhà bếp, quà tặng gỗ và đồ chơi gỗ.

Hy vọng bài viết tóm tắt sơ lược trên giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về nguyên liệu gỗ ghép

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade