Gia công ghép chi tiết tủ gỗ Sồi

Gia công ghép chi tiết tủ gỗ Sồi ( Ghép cánh cửa tủ, hôngtủ, hậu tủ, ngăn kéo ….