Որ՞ն է այս աղջկա ամենասիրած գիրքը?

Այս աղջիկը պատմում է իր սիրած գրքի մասին այդ գրքի անուն է <<Гордость и предубеждение>>: Նա շատ է սիրում այս գիրքը երբ նա պատմում էր այս գրքի մասին նրան հարցեր էին ուղում,թե նա մինչև վերջ կարդացել է,թե ոչ արդյոք գիտի թե ինչ է լինում վերջում,և ինչ ճակատագրի են արժանանում աղջիկն ու տղան ։

Այս գիրքը վերևի աղջկա սիրած գիրքնն է։

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Գոհար Շիրինյան’s story.