Hello Ubuntu!

Bir süre kullandıktan sonra bırakmıştım.

2 gün önce yine ubuntu’ya geçiş yaptım.

Özgürlük gibisi yok…

Ubuntu 16.04.1

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gökay Demirkıran’s story.