Hangi navigasyon öğesini nereye koyacağınıza karar veremiyorsanız en iyisi kullanıcılara sormaktır! (Card Sorting)

Karışık navigasyonlar, kullanıcılarımızın anlayacağı şekilde düzenlemek ve onların navigasyon içerisinde kaybolmamasını, kolay dolaşımını ve istedikleri bilgiye hızlı ulaşımını sağlamak için düzenlememiz gereken en önemli site bileşenlerimizdendir.

Web sitemizde oluşturacağımız navigasyonu kullanıcılara sorarak onların bilgileri kendilerine göre nasıl sınıflandırdıklarını öğrendiğimizde sitemizi ona göre tasarlayabilir ve kullanıcılarımızın sorun yaşamamasını sağlayabiliriz.

Bu sınıflandırmayı ve dizilimi yaparken Card Sorting yöntemini kullanabiliriz.

Card Sorting yöntemi bizim için ne sağlar,

  • Sitenize ait öğeleri (örneğin menü başlıklarını ve alt menüleri) kullanıcı perspektifinden, onların daha rahat algılayabileceği biçimde gruplamamızı sağlar.
  • Sitenizin kullanılabilirliğini büyük oranda artırır ve daha etkili, verimli ve sonuçta daha fazla ziyaretçi memnuniyeti sağlayan bir siteye sahip olmamızı sağlar.

Burada önemli olan Card Sorting yöntemini uygularken uygun kullanıcıprofilini bulmaktır.

Kullanabileceğimiz Card Sorting yöntemleri Basic Card Sorting, Reverse Card Sorting, Open Card Sorting, Closed Card Sorting’tir. Şimdi bunların neler olduğuna bir bakalım.

Basic Card Sorting

Sıralanmış kartları kendilerine göre gruplamalarıdır.

Reverse Card Sorting

Kartlar önceden gruplara ayrılmıştır. Kullanıcılardan bunların yeniden düzenlenmesi istenir.

Open Card Sorting

Kullanıcılar oluşturdukları grupları kendileri isimlendirirler. İsimlendirdikleri grupların altına istedikleri kartları yerleştirebilir.

Closed Card Sorting

Grup isimleri daha önceden belirlenmiştir. Kullancılardan ellerinde bulunan kartları uygun grupların altına yerleştirmeleri istenir.

Card Sorting yöntemini kullanarak web sitemizin karışık navigasyonunu kullancılardan faydalanarak daha düzenli ve bir çok kullanıcı tarafından daha rahat kullanılabilir hale getirebiliriz.

Kullanılabilir ve kullanıcı dostu olan web sitemizin ziyaretçileri her geçen gün artacaktır.

Card Sorting yöntemini kartlarla yapmak yerine online araçlar kullanmak isterseniz aşağıdaki araçlar tam size göre,

  1. OptimalSort
  2. xSort
Like what you read? Give GKN GKV a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.