Kullanıcı Deneyim Tasarımı (User Experience Design) Nedir?

Ziyaret ettiğimiz web siteleri artık bir web sitesi olmaktan biraz daha fazlası. Artık kullanıcılar sadece estetik görünüme sahip web sitelerini ziyaret etmekten daha çok kullanıcı deneyimine önem veren web sitelerini ziyaret etmeyi tercih ediyorlar. Kullanıcı deneyim tasarımının en temel noktası ise “içerik”.

“Kullanıcılar günümüz web sayfalarından neler bekliyor?”, “Kullanıcılar internette aradıkları bilgilere nasıl ve hangi kanallardan ulaşıyorlar?” gibi soruları sormak, içeriğimize fayda sağlayabilecek şekilde yapılandırmamızı ve projelerinizde kullanıcı deneyimini arttırmanızı sağlamaktadır.

Kullanıcıların verilerini analiz edebilmek, farklı insan kitleleri dahilinde düşünebilmek, ilk algıyı ölçebilmek, farklı hikayeler yaratarak farklı şartlarda oluşabilecek olan kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edebilmek, projelerimizin kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak oluşturulmasını ve tamamlandığında hedefe uygun verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı aslında bir arayüz tasarımı yapmaktan daha çok kullanıcının site üzerindeki etkileşiminin nasıl olacağıyla ilgilenmektedir. Bu etkileşimin nasıl olacağını tasarlayan kişiye Kullanıcı Deneyim Tasarımcısı (User Experience Designer) denir.

“Kullanıcılardan alınan empatiyi, sistematiğe dönüştürebilmek“ kullanıcı deneyimi tasarımcısının yetenek ölçütünde değerlendirilebilir ve görev tanımı olarak nitelendirilebilir.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımını bir örnekle açıklamak istersek; Hepimiz her gün bankamızla şube, internet bankacılığı ve ATM’ler üzerinden iletişime geçiyoruz. Bu iletişimi internet şubesi üzerinden kendinize ya da diğer kişilere para göndermek veya ATM’ler üzerinden hızlıca para çekme işlemleri ile gerçekleştiriyoruz.

Bir ATM’den para çekmek istediğimizde izlediğimiz yol nedir?

  1. ATM’ye gidilir.
  2. Para kartı ya da kredi kartı ATM’ye takılır.
  3. Belirlemiş olduğunuz şifreye yazılır ve sisteme giriş yapılır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra para çekme adımlarınızı gerçekleştirirsiniz.

Para çekme adımında ne kadar para çekeceğinizi belirlediğiniz aşamaya geldiğinizde sistem size belirli öneriler de bulunur. (Bunlar 20TL, 40TL, 50TL ve 100TL olsun.) Bizim sıklıkla 60TL para çektiğimizi düşünürsek “Diğer”e basarak istediğimiz tutarı girmemiz gerekir. Oysaki sistem bizim çoğunlukla 60TL çektiğimizi hatırlayıp bize bunu bir seçenek olarak sunsaydı, çok daha iyi bir deneyim yaşamış olmaz mıydık?

ATM için bahsettiğimiz kullanıcı deneyimini tespit edip bunu uygulamaya geçirdiğimizde Kullanıcı Deneyim Tasarımı’nı da teoriden pratiğe taşımış olacağız. Bu vizyonla, kullanıcıları hedefleyerek sunacağımız geliştirmeler devam ettikçe, ölçümlenebilir faydalar da gözle görülür hale gelecektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.