Boxer Psikolojisi İn Time Ve İnsan Davranışı Üzerine Eleştirel Bir Bakış


Boxer’ün hayatını çok sevdiğim bir filmle bağdaştırarak analiz etmek istiyorum. Yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Nicco’un yaptığı distopik bir yapım olan Zamana Karşı filminde insanlar hayatta kalmak için çalışmak zorundadırlar. Para ile zamanın eşit kavramlar olduğu filmde paranın yerini zaman alıyor. Çalıştıkları (emeklerini sattıkları) sürece para yerine zaman yükleniyor. Zamanı (parası) biten ise ölüyordu. Bu distopyada iki tabaka da insan vardı. Hayatta kalmak için çalışmak zorunda olan fakir insanlar ve uzun yıllar boyu yaşayacak olan zenginler…
Çalışmayanın öleceği ve her gün vergilerin arttığı bir sistem düşünün. Boxer ile özdeşleştirecek olursak daha çok çalışan, daha çok yaşayacak sonucu çıkıyor ortaya. Sıradan fabrika işçileri hayatta kalacak kadar zaman (para) kazanırken, fabrika ya da büyük şirket sahipleri bu insanlar üzerinden yüzyıllar yaşayacak kadar zamana sahip oluyorlardı.
İnsanları Boxer ve onun ünlü sözü “daha çok çalışacağım” sözü ile bağdaştıracak olursak daha çok çalışmaktan başka şansı olmayan, hep daha çok ezilen insan topluluğu çıkıyor ortaya. Zamana Karşı filmindeki fabrika işçilerinden ve hayvan çiftliğindeki Boxer’den hiçbir farkımız kalmıyor. Bizde çoğu zaman onların konumuna düşüyoruz ve hep daha çok çalışıyoruz


Bir yandan insanlar için değil de kendileri için çalışan Hayvan Çiftliği sakinlerinin önderlerine olan inancı ve güveni sonucu düştükleri konuma düşerken hiç düşünmeden, sorgulamadan çalışıyor ve Zamana Karşı filmindeki fabrika işçileri gibi yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Devam ederken de nasıl kendimize ve emeğimize yabancılaşıyoruz bunun farkında bile olmuyoruz. Hatta bu yabancılaşma bireyi yalnızlığa itiyor. Bunun sonucunda da psikolojik travma ve nevrotik bozukluklar ortaya çıkıyor. Birey zaten hayatta kalmak için istemediği bir işi yapmak zorunda kalıyor haliyle Gregor Samsa’ya dönüşüyor.
Kitaptan bir olayla devam etmek istiyorum. Napoleon tavukların yumurtalarını satmak için el koyduğunda tavuklar buna itiraz ediyorlar. Tam gıdaklamaya başlayacakken koyunlar “iki ayak kötü, dört ayak iyi,” diye meleyerek araya giriyor ve tavukların isyanını manipüle ederek bastırıyor. Bu durumu insanları sorunlarını düşünmelerini engelleyen (kültür endüstrisi ürünü olan) televizyon ve her türlü eğlence programlarına benzetmek yanlış olmaz sanıyorum. Bu şekilde akşam eve yorgun dönen kişide televizyon karşısına geçerek sorunlarından ve çözümlerinden de uzaklaşmış oluyor.
Birde koşulsuz şartsız güvendiğimiz insanlar ve üstlerimiz var tabi. Hiç sorgulamadan bağlandığımız, eleştirmekten kaçındığımız ve hesap sormadığımız üstlerimiz, liderlerimiz tıpkı Boxer’ün “Napoleon yoldaş her zaman haklıdır,” deyip güvendiği ama sonunda kendisini mezbahaya yollatan Napoleonlarımız.
Son olarak Boxer’ün yakın arkadaşı bilge eşek Benjamin’e değinmek istiyorum. Kendisi suskunluk sarmalı içerisinde. Okuma yazma bilen görmüş geçirmiş bir karakter. Boxer ne zaman yanına gelip durumları sorsa “eşekler uzun yaşar,” deyip etrafında yaşanan olaylara sessiz kalan hiçbir şey ile ilgilenmeyen umursamayan bir eşek. Fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmayan kendi içerisinde içten içe yakınan ama bunu söylemekten kaçınan birisi. Toplumda da böyle kişilere rastlamak mümkün. Kendi fikrini beyan edip toplumca dışlanmaktan korkan salt çoğunluk gibi yaşamaya devam eden patronunun tepkisini çekmek istemeyen insanlara rastlamak mümkün.
Biraz beyin fırtınası yapmak ve silkelenmek, ufkumuzu açıp yenidünyalar keşfetmek iyi bir şey tabi buna cesaretiniz varsa; ama cehalet mutluluktur diyorsanız kendinizi boşuna hırpalayıp beyninizi yormayın.
 http://okuyucudipnot.blogspot.com.tr/?m=1

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.