Merhaba arkadaşlar..
Bu yazımda size harika bir kaynak yapmaya çalışacağım. Bu yazının asıl amacı WordPress geliştiricilerin işini kolaylaştırmak onlara zaman kazandırmak olabilir. WordPress için gerekli tema kodlarına aşağıdan erişebilirsiniz.

WordPress temel URL, açıklama ve ana dizin kodları

Wordpress Versiyon Kodu
<?php bloginfo(‘version’); ?>

Wordpress Blogunuzun Adı
<?php bloginfo(‘name’); ?>

Wordpress Blogunuzun Açıklaması
<?php bloginfo(‘description’); ?>

Blogunuzun Anasayfa Linki
<?php bloginfo(‘url’); ?>

Tema için hazırlanan style.css dosya bağlantı kodu
<?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?>

Temanızın Ana Dizin Yolu
<?php bloginfo(‘template_directory’); ?>

WordPress dosya bağlantı kodları

Header.php dosyasını sayfanıza dahil eder
<?php get_header(‘’); ?>

Sidebar.php dosyasını sayfanıza dahil eder
<?php get_sidebar(‘’); ?>

Footer.php dosyasını sayfanıza dahil eder
<?php get_footer(‘’); ?>

Comments.php temaya dahil etme kodu
<?php comments_template()…

Gökhan Kara

Graphic Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store