IEU Tip’lemeleri

Her üniversitede olduğu gibi İzmir Ekonomi Üniversitesin’de de bölümlere göre giyim tarzları ile dikkat çeken öğrenciler var. Hukuk, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve İşletme Fakültesi öğrencileri giyim tarzları ile insaları konuşturmayı başarıyor.

  1. Kışın, özellikle vize-final dönemlerinde görmeye alışık olduğumuz genellikle İşletme Fakültesinde okuyan erkek öğrenci tarzı. Maviye özel bir ilgileri bulunur.
Board (Naz Göksoy)

2. Nerede görürsek görelim, ister okulun içerisinde isterse dışında Güzel Sanatlar Fakültesinde okuduğunu tahmin etmek hiç de zor olmayan, meşhur klasik kız öğrenci kombini!

Board (Naz Göksoy)

3. Mühendisliğin her alanında matematik problemlerinden kaynaklı bir kendini salıvermişlik kombini. Gerçi aralarında gayet özenli giyinen örğenciler bulunsada, bu kombin mühendis öğrencileri ile bütünleşmiştir.

Board (Naz Göksoy)

4. Her zaman bulundukları ortamlarda ciddi olmasalarda dışarıdan öyle gözükmek isteyen ve bunu giydikleri kıyafetler ile yansıtmaya çalışan neredeyse Hukuk Fakültesi ile bütünleşmiş kombin.

Board (Naz Göksoy)

5. Eğer yanınızdan bembeyaz bir şey geçerse korkmayın muhtemelen Gastronomi bölümünün öğrencilerinden birisi geçmiştir. Adeta melek gibi bembeyaz, kirden oldukça uzaklardır. Kombinlerinde en sevdikleri aksesuarları ise bandanalarıdır.

Board (Naz Göksoy)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.