Asistanımı Nereye Koydum?
Olcayto Cengiz
935

Bu güzel yazı için eline sağlık Olcayto. Bu asistanlarla olan etkileşimin hangi kanallar üzerinden gerçekleşeceğinin de işin bir diğer bacağı olduğunu düşünüyorum. Apple şu anda sesi kullanırken, Facebook yazılı taraftan ilerliyor, Google ise birden fazla kanalı kullanıyor.

Kanal şu anda belirleyici gibi görünse de, belki de bir süre sonra tüm kanalları kullanan bir çok ürün hayatımızda olunca önemini kaybedebilir? :) Örneğin Siri’ye ulaşmak için Watch, iPhone, iPad’e ek olarak Mac eklenecek gibi, ve belki de evdeki Apple TV de bu gruba katılabilir.

Amazon Echo ve Google Home bir yandan evde yeni bir ürün ortaya koyarken, acaba Facebook bu alanda bir şeyler yapacak mı? Yapsa ne kadar başarılı olabilir?

Yazının sonunda dediğin gibi ben de bir kullancı olarak zevkle takip ediyorum, ve bunun hem hayatımıza hem de pazarlama alanında neler getireceğini de merakla gözlemlemeye çalışıyorum… :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.