Голд Сентър — Сребърна монета “Грижовност и Вярност, Годината на Петела 2017”

#сребърни #монети Според китайския календар 2017 г е годината на огнения Петел. Под този знак са родените в годините: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Сребърната монета “”Грижовност и Вярност, Годината на Петела 2017"” е с цветно покритие и изобразява херувим в каляска от цветя, теглена от петел. Прекрасен подарък за бебе или дете. Петелът е символ на смелост, благожелателност, достойнство и вярност. Олицетворение е на храброст и прорицание. Червената птица символизира първоначалната форма на Слънцето, защитава от огъня, предвестник на утрото и на новото.

http://www.goldcenter.bg/bg/srebarna-moneta-grizhovnost-i-vyarnost-godinata-na-petela-2017

Like what you read? Give Голд Сентър ЕООД a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.