Thông tin về Goldsand Hill Villa

Dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né — Trực tiếp Chủ đầu tư

CƠ HỘI ĐẦU TƯ CÓ 1 KHÔNG 2 — SINH LỜI HẤP DẪN — TÍNH THANH KHOẢN CAO.

Mới đây, UBND Tỉnh Phan Thiết đã phê duyệt cho Công Ty TNHH Lộc Tú triển khai thi công dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né trên nền đất phi nông nghiệp rộng 9Ha. Đây là một trong những dự án đất nền được truyền thông và báo chí đặc biệt chú trọng và khách hàng mong chờ nhất trong năm 2018.

Image for post
Image for post

Chủ đầu tư của dự án đất nền Mũi Né là ai???

Công ty TNHH Lộc Tú là chủ đầu tư của dự án. Vào ngày 3/10 vừa qua, công ty này đã kí hợp đồng hợp tác với 1 tập đoàn bất động sản có tiếng để có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất trong dự án này. Hai “ông lớn” trên thị trường bất động sản đều tập chung cho 1 dự án mang đẳng cấp như vậy, chắc chắn sẽ không làm khách hàng thất vọng.

Một số thông tin liên quan tới Dự án Goldsand Hill Villa

Dù mới chỉ được đưa ra bản kế hoạch khởi công, nhưng Gold sand Hill Villa Mũi Né đã nhận được nhiều sự phản hồi tốt từ khách hàng. Không chỉ là dự án nhà ở cao cấp, mà đây còn là nơi mang hết những tinh hoa văn hóa của Việt Nam, các vùng miền, cùng với công việc phát triển du lịch. Hứa hẹn trong tương lai, với 9Ha đất nền này, chúng ta nhanh chóng chào đón những căn hộ hoàn hảo, sang trọng nhất tại Thành Phố Mũi Né đẹp đẽ này.

Điểm mạnh của dự án này chính là du lịch. Nằm trọn vẹn tại nơi có dịch vụ du lịch phát triển tại Phan Thiết, Goldsand Hill Villa Mũi Né không chỉ mang đến cho khách hàng cuộc sống tươi đẹp nhất khi đắm mình vào các cảnh quan thiên nhiên ban tặng, mà các căn hộ tại đây với những thiết kế được lấy cảm hứng từ chính thiên nhiên đẹp đẽ đó, kết hợp cùng với phong cách hiện đại, sang trọng, nên khi khách hàng an cư tại nơi đây, sẽ sống trong một không gian cực đẳng cấp.

Không chỉ có vậy, dự án còn nhận được sự trợ giúp của tập đoàn Bất động sản lớn, đơn vị số 1 về lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam hiện nay. Sự thành công của tập đoàn này phải kể đến những dự án đã tạo được dấu ấn và thương hiệu trên thị trường Việt Nam trong 10 năm qua…. Nên dự án Đất nền Mũi Né được khởi công xây dựng, cũng tạo được những dấu ấn riêng do sự chăm chút của tập đoàn nổi tiếng này.

Image for post
Image for post

Tiếp nhận sự thành công trong những ngày đầu công bố ra mắt, một loạt các thông tin căn hộ tại đây sẽ được xây dựng với thiết kế chuẩn 5 sao, cho một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên hài hòa nhất. Dự kiến, đây sẽ là một trong những khu nghỉ dưỡng, du lịch số 1 tại Phan Thiết nói chung và Việt Nam nói riêng.

Những ưu điểm tuyệt vời của dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né đã và đang làm cho khách hàng trên thị trường bất động sản hiện nay mong chờ ngày khởi công chính thức. Ngoài ra, những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp cũng rất háo hức chờ đợi một cơ hội đầu tư mới và thành công mới dành cho chính mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến dự án này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

NGUỒN BÀI VIẾT XEM TẠI: http://goldsandhillvilla.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store