Tuổi Tuất treo tranh gì vào năm mới 2018 Mậu Tuất

Post By: Hung

0 Comment

2018 Treo Tranh Gì Cho Hợp Tuổi Tuất , Mậu Tuất 2018 Tuổi Chó Treo Tranh Gì Cho Hợp , Người Tuổi Tuất Tết Mậu Tuấn Treo Tranh Gì Cho Hợp , Người Tuổi Tuất Treo Tranh Gì Cho Hợp Phong Thủy? , Trong Năm Mậu Tuấn 2018 Mua Tranh Hợp Cho Tuổi Tuất , Tuổi Tuất Nên Treo Tranh Hướng Nào? , Tuổi Tuất Treo Tranh Gì Năm Mới 2018 , Tuổi Tuất Treo Tranh Gì Ở Phòng Khách , Tuổi Tuất Treo Tranh Nào Tốt Cho Năm Mới 2018 , Tuổi Tuất Treo Tranh Nào Tốt Cho Năm Mới Mậu Tuấn , Tuổi TuấtHợp Với Tranh Gì? , Tuổi TuấtTreo Tranh Gì Hợp Phong Thủy?

1. Tính cách người tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất là những người cầm tinh con Chó, sinh vào các năm 1946–1958–1970–1982–1994–2006–2018…

Người sinh năm Tuất là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu chính nghĩa. Tuổi tuất thường là người trượng nghĩa, ngay thẳng, trọng việc nghĩa hiệp, chân thành, thích bênh vực kẻ yếu,bài trừ cái xấu, tự nguyện chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Người tuổi Tuất khá thông minh và nhạy bén, có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ làm việc nên sự nghiệp của tuổi Tuất rất nhanh phát triển.

2. Cách chọn tranh và treo tranh gốm sứ cho người tuổi Tuất

Người tuổi Tuất muốn chọn tranh hợp phong thủy để mang lại may mắn thì nên chọn những loại tranh sau:

– Tranh hình con giáp

Người cầm tinh con chó nên sẽ rất hợp lý nếu treo tranh gốm sứ hình chú chó trong nhà. Những bức tranh này sẽ đem lại sự gần gũi và may mắn cho gia đình gia chủ.

Tranh hoa mẫu đơn

Trong phong thủy, tranh hoa mẫu đơn (đặc biệt là tám bông hoặc chín bông) là thích hợp nhất cho người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất, tranh hoa mẫu đơn sẽ đem lại phú quý dài lâu, thuận lợi trong công việc, tình cảm gia đình hạnh phúc, tròn vẹn.

tranh mẫu đơn 2 gốm sứ Lợi An

Tranh hoa mẫu đơn gốm sứ Lợi An

– Tranh sơn thủy hữu tình

Treo tranh sơn thủy hữu tình sẽ đem lại sự may mắn, thuận lợi cho người tuổi Tuất.

tranh tùng hươu

Tranh sứ Tùng Hươu Gốm sứ Lợi An

Tranh sứ đen trắng sơn thủy hữu tình 2

Cách treo tranh: Nên treo tranh ở phòng làm việc, phòng ngủ hay thư phòng đều hợp. Nên treo được hướng Đông hoặc Đông Nam.

HOTLINE TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT LÀM TRANH: 0974813341 || 0915172788

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG TRANH GỐM SỨ BÁT TRÀNG:

DOANH NGHIỆP GỐM SỨ LỢI AN
Địa chỉ: 79 Phố Gốm Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội.
Email: admin@gomsuloian.vn.
Website: http://gomsuloian.vn/ 
Điện thoai: 0974813341 || 0915172788 || 01688271938.

http://gomsuloian.vn/tuoi-tuat-treo-tranh-gi-vao-nam-moi-2018-mau-tuat/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.