Gel ne olursan ol yine gel

Mevlana Celalettin Rumi çok güzel söylemiş, gel ne olursan ol yine gel diye. Şu an topluma baktığımızda bu sözün anlamı daha da artıyor.

Toplumda herkes birbirine düşman gözü ile bakıyor. Politikacıların pohpohlaması ile malesef bu durum daha da artıyor.

Ancak şu anda ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Buna mecburuz bir anlamda.

Eskiden Türk Kürt sürtüşmesi vardı. Fıkralar bile anlatılırdı. Şimdi bir de Türk — Kürt — Suriyeli sürtüşmemiz oldu nur topu gibi.

Umarız yakında kardeşlik çiçekleri ekilir topluma. Çiçekler gonca verir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.