Good4Trust.org Üreticilerine Başvuru Esnasında Sorulan Sorular

Good4Trust.org’un Çarşısı’nda dükkan açmak isteyen işletmelerin Üretici Niyet Belgesi’ni imzaladıktan sonra Niyet Belgesi’ndeki prensiplere ne kadar yaklaşıldığını anlayabilmek için aşağıdaki soruları yanıtlayarak üretim ve hizmet süreçlerini tarif etmeleri istenmekte. Burası ne kadar samimi ve ayrıntılı olursa Good4Trust.org Yediler Konseyi‘nin değerlendirmesi de o kadar kolay ve hızlı olacaktır.

A) Hammadde, malzeme ve diğer girdiler

Kullandığınız enerji nereden geliyor?

Üretiminizi yaparken kullandığınız enerji dışında girdiler nedir? Bu girdileri nereden temin ediyorsunuz? Seçerken ve alırken dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

Seçtiğinizden daha iyisi olduğunu düşünüyorsanız imkanınız olsa nereden temin ederdiniz? Neye göre seçerdiniz?

B) Tedarik zinciri

Ürün ve hizmetlerimizi üretirken temin ettiğimiz tüm malzeme ve hizmetlerin yer aldığı tedarik zincirinizin tüm halkalarında ne gibi toplumsal ve doğal bedeller var?

Bu toplumsal ve doğal bedelleri en aza indirmek için ne yapıyorsunuz?

Bu konuda planlarınız varsa nelerdir?

C) Üretim yöntemi

Ürettiğiniz ürün ve hizmetleri sıralayınız.

Bu ürün ve hizmetleri için kullandığınız üretim yöntemleri nelerdir?

Üretim yönteminizin adımlarını ve sürecini tarif ediniz.

Bu üretim yöntemi haricinde kullanabileceğiniz daha az düzeyde enerji ve doğal varlık kullanan, çalışanlara daha iyi çalışma koşulları sağlayan yöntemler var mı?

D) Üretim yeri

Ürün ve hizmetlerimizi ürettiğiniz yeri nasıl seçtiniz?

Üretim yeri olarak toplumsal açıdan daha uygun, doğal çevre ile daha uyumlu bir ortam mümkün mü?

Bu konuda planlarınız varsa nelerdir?

E) Çalışma koşulları ve ücret politikaları

Kaç çalışanınız var?

Çalışanlarınızı nasıl seçiyorsunuz?

Çalışanlarınıza yönelik ücret politikanız ve çalışma saatleriniz nelerdir?

Çalışanlarınıza ne gibi sosyal haklar sağlıyorsunuz?

Çalışanlarınızın performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağladığınız çalışma ortamını nasıl tarif edersiniz?

F) Yönetimde etik

İşletmenizin vizyonu nedir?

İşletmenizin misyonu nedir?

İşletmenizin değerleri nelerdir?

İşletmenizin etik değerlerini nasıl tarif edersiniz?

G) Üretimde döngü yönetimi

Ürün ve hizmet üretiminizde ortaya çıkan atıklar var mı?

Bu atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi ne şekilde yapılıyor?

Bu konuda planlarınız varsa nelerdir?

H) Kullanım sonrası atıklar

Ürettiğim ürün ve hizmetler türeticiler tarafından kullanıldıktan sonra ne gibi atıklar ve etkiler ortaya çıkıyor?

Bu atık ve etkileri ne şekilde yönetiyorsunuz?

Bu konuda planlarınız varsa nelerdir?

I) Tanıtım

İşletmenizin ve ürünlerinizin tanıtımını hangi kanallarla yapıyorsunuz?

Tanıtırken ön plana çıkardığınız ögeler nelerdir?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.