Kötümserlikle Yeni Bir Dünya Kurulmaz

Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada insanı sarsan gelişmeler oluyor… Şiddetin uygulandığı, gücün kötüye kullanıldığı, insanların terörize edildiği, yaşamının elinden alındığı, işkence edildiği haberlerini duyuyor ve güvenliğimizden endişe ediyoruz.

Bütün bunlar neden oluyor? Bizim teorimiz bunların dünya üzerinde gitgide artan etik değerlerin erozyonundan, tüketimden, azalan kaynaklardan, çöken adil ekonomiden ve buna bağlı insan ve doğanın sömürüsünden kaynaklandığı.

Bunun için Good4Trust.org’da etik değerlerin temelini oluşturan “kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma, sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran” prensibinden hareketle güven ve iyilik dolu ilişkilerin varolduğu bir sosyal ve ekonomik alan oluşturmaya çalışıyoruz.

Good4Trust.org’u çevremizde ne kadar yaygınlaştırabilir, ne kadar çok insana kullandırabilirsek, sosyal medya hesaplarındaki iletileri bütün arkadaşlarımızla paylaşır, Good4Trust.org’a davet edersek doğaya ve sevdiklerimize o kadar çok faydası olur. Birlikte çaresiz ve etkisiz hissetmez, değişimin öncüsü oluruz. Gündüz Vassaf’ın dediği gibi “kötümserlikle yeni bir dünya kurulmaz”

Bugünün zorlu ekonomik şartlarında hayatta kalmaya, geçim sağlamaya çalışan üreticilerimizden ihtiyaçlarınızı karşılarsanız bu onlar için büyük bir iyilik olur. Alışverişle yaptığınız desteği iyilik akışına paylaşmayı unutmayın lütfen :) herkese ilham olsun.

Bu arada bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için az sayıda üreticimiz olduğunu biliyoruz. Bütün ihtiyaç ve hizmetleri doğa ve insan dostu alabilmenizi sağlamak adına üreticileri arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de her türlü desteğinize ihtiyacımız var.

Tanıdığınız doğaya ve insana dost hizmet veren veya ürün üreten bütün kişi ve işletmelerle https://good4trust.org/ureticiol linkini paylaşarak onların başvurmasını sağlayabilir veya bizimle doğrudan bağlantı adreslerini paylaşabilirsin.

Güven ve iyilik dolu yeni bir dünyaya el ele birbirimize destek olarak ve iyimserlikle,

Sevgiler

Dr. Uygar Özesmi
Kurucu ve Kışkırtıcı, Good4Trust.org

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.