Jak v Keboole kontrolujeme logy
Petr Simecek
72

Díky za článek. Zrovna řeším, co použít pro novou aplikaci na AWS. Jak psal Petr Soukup myslím na twitteru, AWS CloudWatch logy nejsou zatím žádná hitparáda. Na PaperTrailu se mi líbí, že stačí nastavit logování do vzdáleného syslogu.

Dovolím si zmínit ještě jednu nízkonákladovou alternativu — SumoLogic. Na tom se mi ale nelíbí, že potřebují instalovat dosti tučného lokálního klienta bežícího na Javě.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.