There are two ways of selecting a person for a role. Top-down, where a person, or privileged group, decides is the most common way but also a model that is used in predominantly authoritarian environments. A more democratic way is the bottom-up model, where there are opportunities created at the top and people representatives are delegated directly by people. Engaging a group to make a decision is very often a big effort, that’s why it’s convenient and faster to so solve these issues the top-down way. …


Now more than ever, it’s important to encourage people to collaborate more, look for better solutions, delegate roles and responsibilities. Working with people is a process. Working with large groups of people is a massive process where both grassroots organizations but also large corporations have to recognize at an early stage and advance the right leaders, the ones better equipped for a specific role and responsibility. Gatekeepers around the world would resist to reform elections and adjust to our needs in 2020. After all, it’s also a nice tradition to go and vote the old way on a paper ballot. …


It’s challenging to run elections nowadays. There is a lack of trust in the democratic process but also in the official institutions that are responsible to run the elections.

When the game is not fair and the referee that has to ensure security and transparency is not correct, we can’t have public recognition for leaders elected in somehow democratic ways but undemocratic circumstances. Resources are invested in media building awareness and the sense that “our candidate” is less evil than theirs. The polarization is increasing and if that would not be enough and now we have COVID-19 pandemic bringing another issue — the danger of canceling or postponing elections. That would be a massive blunder for democratic processes and a boost for authoritarian appetites. We can see that happening for some time in places like Hungary. …


Image for post
Image for post

Astăzi în Clasa Viitorului din cadrul Universității Pedagogice “Ion Creangă” a avut loc Forumul educațional municipal “Implicare pentru schimbare”, unde au participat elevi, profesori, părinți, o mulțime de asociații de profil și parteneri de dezvoltare. Am acceptat propunerea să moderez panelul de “Influențare a procesului educațional” cu 7 reprezentanți al unor organizații care influențează activ sectorul” dar prin intermediul Sli.do mi-am propus să implic și pe cei 200+ participanți din sală:

Image for post
Image for post

66% din 65 respondenți au ales anume necesitatea de a moderniza metodele de predare de asta am făcut o precizare și am mai lansat o întrebare deschisă: Cum modernizăm metodele de predare? …


Nu există o soluție imediată pentru a rezolva problema educației, dar știu precis ca trebuie de început de la bază — cu tinerii. Metodele de educație actuale sunt învechite și ineficiente. Dacă toate universitățile s-ar închide brusc în Moldova, ar afecta asta foarte tare piața de muncă? Specialiști sunt puțini nu doar pentru că ei nu sunt produși de universități, dar pentru că ei nici măcar nu ajung în sistemul universitar din Chisinau. Ei nu au o oferta bună de studii în Moldova. Și atunci ei preferă să facă studii peste hotare și ramân acolo. E necesar un reset.

Educația pornește de acasă, continuă în școli, dar asta este doar “пол беды”. Produsele mediatice pe care le consumăm tot au rol educativ. Voi ați văzut ce emisiuni TV fac rating în Moldova? Deci nu trebuie să ne mire mentalitatea moldovenilor. Cauză-efect. Dacă nu suntem multumiți cu acest efect, de ce continuăm să consumăm și să acceptăm o sursă nociva — televiziunile care în loc să ne educe și să sporeasca interes pentru progres, se ocupă cu prostirea națiunii și ne prezintă asta ca un lucru normal. Cei care decid bugetele de publicitate, se gândesc și la acest aspect “educațional”? …


Image for post
Image for post

Donațiile pentru diferite cauze sociale au devenit mai populare în Moldova și asta e bine. Punem umărul, strângem mână de la mână și rezolvăm problema împreună. Donațiile dezvoltă spiritul de comunitate și ohoho! Se schimbă mentalitatea! Unii donează 10 lei, alții 500 euro, public sau anonim. În SUA se donează cu sutele de milioane cu prioritate în domeniul educației.

Ideea despre oportunitatea și destinația donațiilor am auzit-o la o conferință în New York, de la Malcolm Gladwell, jurnalist și autor al unor cărți foarte bune. Haideți să ne gîndim un pic.

Unde ar trebui să donăm, ca să conteze cu adevărat.


How a trip to Armenia inspired me and convinced that a shift in vocational education in Moldova is possible.

Image for post
Image for post

How often have you heard, X startup is the new Facebook, or Y country is the Silicon Valley of Europe. First of all, comparing the incomparable is “not right”, what’s more, it can also lead to exaggerated expectations and fast disappointments. The same applies to nurturing and educating talent for jobs of the future across the world. Innovation and technology blooms not only because of the money, but mainly because you have a critical mass of talent that fuels the progress.

This is what I discovered in Armenia, at Tumo Center for Creative Technologies, where kids from 12 to 18 learn a mix of creative and technology skills. …


Image for post
Image for post

Titlul a fost o întrebare pentru prietenii mei pe facebook ceva timp în urmă și deși am “rugat seriozitate” am primit și așa răspunsuri: cu cumetri, cu ajutorul unui pericol extern, cu ajutorul lui Carla’s Dreams… sau nicicum.

Logica e simplă. Oricît de virale ar fi mesajele și conținutul, fără un buget corespunzător nu poți asigura eficiența livrării mesajului potrivit către publicul țintă. …


Influencers. Who are they? According to some google searches, an influencer is a person who has the power to influence many people both through traditional and social media. If you have a larger group of followers you are already an influencer, all you need is an above-average impact on a specific niche to have the power to promote any kind of brands, sometimes opinions and ideas.

The future is, obviously digital. Let’s see what the future holds for us. Running a digital agency and being involved in a large network of digital communication specialists we’ve been analyzing the top digital figures that have the power to start a sort of digital movement. …


Wake up at 4AM and prepared oatmeal with blueberries and banana.The equipment was ready so i had nothing left but to order my Uber car driven by an old-school former jazz singer. His resemblance with Louis Armstrong got even stronger when close to Dodger Stadium the radio began to play “What a wonderful world.” It was the morning of February 14th and I was determinedly heading to the 7AM start of the Los Angeles Marathon.

“Life is a marathon, not a sprint” they say. This can be applied to both career and personal relationships. It’s the most resilient ones who get the medal and this is somehow symbolic: often the rewards don’t come easily: you work, you suffer, you push yourself, you keep learning, you improve, and then comes the satisfaction of completing a big project. …

About

Artur Gurău

Social Entrepreneur / Investing in change

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store