Mi learnas Esperanton

Mi lernis francon jam de multaj jaroj. Mi legis francon sed mi ne povas paroli ĝin aû kompreni franca konversacii.

Mi volas fluiĝi en fremda lingvo.

Mi scribos en Esperanto.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gordon Guthrie’s story.