Trondheim bør ta opp kampen om Europas teknologigründere

Når en varebil med plakaten ”Dear Startups, keep calm and move to Berlin” kjører rundt i gatene i Øst-London skaper det mye latter. Bak ligger et alvor av særlig interesse for oss trøndere.

I tolv timer, melder the Guardian, kjørte bilen rundt og skapte humring og latter i det britiske teknologi- og oppstartsmiljøet. Produksjon av plakat, leie av bil med sjåfør et halvt døgn kostet nok litt, men tømte neppe lommeboka til Fridemokratene, som betalte for opptrinnet. 
 Det tyske politiske partiets valg av de østlondonske gater var selvfølgelig ikke tilfeldig. Episenteret for verdens tredje største teknologiklynge, nest etter San Fransisco og New York, befinner seg her. I området som ofte blir kalt Tech City eller Silicon Roundabout skal om lag 40 000 teknologibedrifter ha sitt tilholdssted.

Noen særlig latter var det imidlertid ikke å spore hos de 250 000 som jobber i disse bedriftene da de våknet opp til Brexit-sjokket en sommerdag i juni. Resultatet skapte ekstra stor uro i det britiske teknologimiljøet hvor 90 prosent av teknologigründerne, mange av dem med opprinnelse fra land utenfor Storbritannia, ønsket å forbli i EU. 
 En av hovedårsakene til den store EU-oppslutningen handler ironisk nok om tilgangen til arbeidskraft fra EU og særlig fra Øst-Europa. Den evige store utfordringen til teknologiselskaper i vekst er som kjent tilgangen på kompetent arbeidskraft.

Som så ofte i økonomiens verden, representerer den enes død den andres brød. Det tok altså ikke lang tid før Berlin kom kraftig på banen. Noe den nevnte varebilen symboliserer. 
 Sist uke meldte Reuters at Berlins Senator for økonomi, teknologi og forskning ikke bare hadde sendt hundrevis av invitasjonsbrev til britiske teknologibedrifter, men også tatt turen selv til London for å lokke bedriftene til å skifte forretningsadresse til Berlin. Den tyske hovedstaden vil også åpne et eget London-kontor rett etter sommerferien med det samme mål for øyet. 
 I hvilken grad det tyske prosjektet lykkes gjenstår fremdeles å se, og vil avhenge av hva som tilslutt blir avtalen mellom Storbritannia og EU. Ifølge den berlinske teknologisenatoren har allerede over hundre bedrifter vært i kontakt med Berlin etter Brexit. 
 Man kan trygt si at bykampen om teknologiarbeidsplassene har tatt seg opp flere hakk.

Denne striden er det grunn til å følge ekstra godt med på her i sommervarme nord også. Konkurranse om arbeidsplasser er ramme alvor, og bykamp om posisjoner er ikke noe som skjer kun mellom de store. Her er det mye å lære.
I en sommerdis av en feberdrøm eksisterte det til og med kamplyst i lille Trondheim. Der kastet vi oss inn i ringen med en like velregissert strategi som fra det politiske Berlin sin side. Vår teknologisenator, eller det heter kanskje kommunalråd her på berget, satte seg på flyet til London for å klippe snoren på Trondheimskontoret. 
 Det var tapetsert med gode argumenter for å flytte til Trondheim, som høyt utdannet befolkning, frisk luft og ekstreme velferdsgoder. 
 Teknologibragdene til NTNU, SINTEF og byens 500 teknologibedrifter var selvfølgelig synliggjort. Tradisjonen for og muligheten til å ta i bruk byen og regionen som levende laboratorium tilstrekkelig kommunisert. Kanskje eksisterte det en egen velkomstpakken krydret med noen ekstra goder som billige kontorlokaler de første årene, og i en helt spinnvill verden, jobbgaranti for ektefeller.

Foreløpig er dette kun et drømmescenario skapt i mitt sommerdøsige sinn, men faktum er at i kampen om teknologiarbeidsplassene har vi i Trondheim all mulig grunn til strekke oss etter de store sine kirsebær. Alt som egentlig kreves er kampvilje, litt ressurser og politisk mot. 
 Sannsynligheten for å mislykkes er absolutt tilstede, om ikke annet ville vi hatt svært godt av å prøve ene og alene for læringens skyld. I motsetning til det mange elsker å snakke om, er det nemlig ikke noe tvil om hvor Norges episenter for teknologi ligger. Det er vår evne til å handle deretter vi må forbedre. Et Trondheimskontor i London ville vært et nyttig sted å starte.

And then we take Berlin…

Saken sto på trykk i Adresseavisen fredag 29. juli 2016

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.