İstila

Akşama doğru, kararmaya başlamış…Önce gök taşları düşmeye başlıyor..Hızlanıyorlar..Telefonumu arayıp video çekmem gerektiğini düşünüyorum.Herkese bağırıp söylüyorum..Koşuşturma başlıyor…Gökyüzündeki görüntüler değişmeye başlıyor..Dur bir dakika, bunlar animasyon , gerçek değiller…

Bir avlunun önünde diz çökmüş reptilianlar var..Oturmuş öylece bekliyorlar..Bir evin balkonuna geçiyorum.Önünde bahçesinde demir profiller var.. Reptilianlar buraya sığınmış, üst tarafı da kapatmışlar naylonla.. Balkonun ufak bir deliğinden fare gibi şeyler çıkıyor bulunduğum tarafa.. Deliği kapatmam lazım…

Like what you read? Give Gosarias a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.