ควรเดินหน้าทางไหนดี ?

เราเคยคิดว่าเราเข้าใจความเป็นตัวเขาได้

แต่เราก็พบว่าเรากำลังฝืนใจตัวเองกลายๆ

ฝืนที่อยู่ในโลกของเขาได้ไม่สนิทใจเท่าที่ควร

แล้วเขาก็รู้สึกไม่ไว้ใจพอที่จะนำเราเข้าในโลกของเขา

ผมต้องการใครซักคนที่รักเราและอยากอยู่ด้วย อยากพูดคุยกันตลอด และเข้ากันได้ในหลายๆ ส่วน (ไม่ต้องทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไป)

และรับมือกับอารมณ์แปรปรวนของเราได้

เราพบว่าเขาไม่สามารถ เขาพบปัญหาในการจะปรับตัวเพื่อเข้ากันได้กับสิ่งที่เขาเป็น และผมก็ไม่เข้าใจในความเป็นตัวเขา

จริงอยู่ที่ผมรักเขา แต่นั่นทำให้ผมทบทวนอีกครั้งว่าเรารักเฉพาะเรือนร่าง หรือรักในตัวตนของเขา ?

เราดูน่ารักหวานกันก็จริง แต่ในหลายครั้ง มันเป็นผลกระทบทางอ้อมของสื่อฯ ที่ทำให้เรา “อยาก” ทำอย่างนั้นกับใครซักคน

แต่เราสามารถมีรัก แม้เราจะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นตัวตนเขา และเขาไม่สามารถเปิดรับความเป็นเรา ได้ด้วยหรือไร ?

นั่นคือความสงสัยและความอึดอัดใจของผม

เพราะผมต้องการมากกว่าที่เขาจะให้ได้

และผมไม่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้พอดิบพอดี

ผมควรทำอย่างไรดี?

ผมรักเขา แต่ขณะเดียวกัน ผมกลับรู้สึกอึดอัดทีละนิดๆ

ผมอยากให้มันดีกว่านี้ ควรทำอย่างไรดี ?

Like what you read? Give Gotta a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.