อาหารแมว กับ กรดทัวริน

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการทำ อาหารแมว ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการทำ อาหารแมว ได้ด้วยตัวเองนั้น บอกได้เลยว่าง่ายเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ “อาหารแมว” ก็มีวิธีทำที่ง่ายหรือแม้แต่ในบางครั้งก็ยังมีสิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อาหารแมว เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อาหารแมว ก็คือ

อย่างที่หลายหลายคนนั้น จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสำหรับ อาหารแมว นั้นจำเป็นที่จะต้องมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน และแน่นอนว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ถ้าหากว่าคุณนั้นทำ อาหารแมว ด้วยตัวเองโดยในส่วนนี้ก็ คือ การไม่เสริมด้วยกรดอะมิโนทัวริน ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสำหรับ อาหารแมว นั้น ควรที่จะมีทัวรินเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีใน อาหารแมว เพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลระบบร่างกายต่างๆ และถ้าไม่มีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับหัวใจและตาของแมว ซึ่งแมวเองก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ทัวรินได้ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้จะเป็นอาหารที่คุณทำเอง ก็ควรที่จะต้องเป็น “อาหารแมว” ที่เป็นธรรมชาติและมีส่วนประกอบของทัวริน โดยในครั้งนี้คุณก็อาจจะต้องทำการศึกษาหรือลองหาดูว่า ส่วนประกอบใดบ้าง ที่มีส่วนผสมของทัวรินเป็นหลัก แล้วนำมาพัฒนาสายกับ อาหารแมว ของคุณดู

ดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งอันตรายเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าคุณจะทำ “อาหารแมว” ด้วยตัวเอง และถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารสด แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีสารอาหารตัวนี้ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาก่อนที่จะทำ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.