เรือล่ม อ่างศิลา

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.thetrippacker.com

เรือประมงเอียงที่อ่างศิลาที่จริงแล้วจะบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คงยังไม่ได้ เพราะว่าเรือลำนี้เจ้าของซื้อมาจอดให้เอียงอยู่ริมทะเลหน้าบ้านตากอากาศหลังหนึ่ง ต่อไปจะเปิดเป็นที่เที่ยวหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ แต่เรือลำนี้ก็กลายเป็นกระแสยอดฮิตที่ช่างภาพในชลบุรี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เค้าแห่แหนกันมาถ่ายรูปจนเราเองก็อดไม้ได้เกาะกระแสเค้าไปด้วยอีกคน

เรือลำนี้เค้าอยู่ใกล้ๆ กับวัดโกมุท ที่อ่างศิลา เรืออยู่หน้าบ้านคนมีเจ้าของเพียงแต่เจ้าของเค้ายังไม่เข้ามาใช้ประโยชน์ที่บ้านทำให้เวลาจะเดินไปถ่ายรูปต้องเดินลงริมทะเลจากที่อื่นแล้วค่อยๆ เลียบมาจนถึงเรือ ซึ่งช่างภาพจำนวนมาให้ความเห็นตรงกันว่าไม่มีที่ไหนจะสะดวกเท่ากับการเดินลงจากวัดโกมุทรัตนาราม ซึ่งต้องขออนุญาตพระในวัดเพราะต้องเดินผ่านกุฎิพระ ในวัดก็มีหมามากมายคอยส่งเสียงเชียร์เราตลอดทั้งไปและกลับ

การเดินทาง

เดินทางมาได้เช่นเดียวกับทางที่จะมาสะพานปลาครับ เพราะสถานที่อยู่ใกล้กันมาก ใครที่เริ่มต้นจากรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ก็สามารถขึ้นมอเตอร์เวย์ เลี้ยวซ้ายแล้วตรงมาเรื่อยๆ ผ่านโฮมโปรแล้วเลี้ยวขวาที่ไฟแดง ตรงมาสุดก็จะถึงอ่างศิลาแล้วครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.photoguidethailand.com/albumview.php?album_id=2

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.