Gỗ xẻ sấy

Gỗ xẻ sấy

Gỗ nhập khẩu xẻ sấy ghép thanh : gỗ sồi, gỗ óc chó, gỗ giá tỵ, gỗ thích, gỗ dẻ gai, gỗ trăn…