Selamlar, peki siz calisiyor musunuz?
İ.
1

Selam, ben Turkiye'den bir firma ile uzaktan calisiyorum. Irlanda'da EU uyesi olmayan ulkelerden gelen esler icin calisma izni vermiyorlar bu yuzden is bulmak zorlasiyor. Bir firmadan is teklifi alip onun sponsor olmasi gerekiyor. Calisma izninin olmamasi bircok kapiyi kapatiyor ve cogu firma sponsor olmayi tercih etmiyor. Ama IT alaninda tecrubeniz varsa is bulmak kolaylasabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.