Markalar Neden Snapchat’te olmalı?

Z Kuşağı 

Ericsson, Nokia ve Kodak gibi bir çok marka 1990’lardan 2010’lere sağlam geçiş yapamadıkları için kayboldu. Bunun nedeni hem onların geleceği ön görüp teknolojilerini update edememesi hem de gelecek kuşağa hitap edecek marka imajı çalışmaları yapmamalarıydı.

2030 yılında Z kuşağı tüm iş dünyasına hakim olacak. İşte o dünya ve teknolojisi yep yeni bir dünya olacak. Z kuşağı şuanda 13 yaşında ve aktif olarak Snapchat kullanıyor.

Sağ Beyin

Kelimeler beynin sol tarafına hitap eder ve çok çabuk unutulur. Görseller ve özellikle de videolar ise beynin sağ tarafına hitap eder ve unutulması güçtür.

Snapchat de metinsel bir mecradan ziyade görsel bir mecra olması ve beynin sağ tarafına hitap edişi nedeniyle önemlidir.

Native Advertise

Günde 5 binden fazla marka mesajı alan beyinlerimiz artık poster ya da afiş görmek istemiyor. Bunun yarine native advertise şeklinde, anlatılan bir hikayenin içinde sadece o markayı görerek marka seçim ve tercihlerini yapıyor.

Snapchat’in günlük yaşam ve hikaye sunuş şekli de bu nedenle çok başarılı. Marka olarak iyi bir hikayenin içerisinde yer almak çok önemli.

Tweet vs Snap

Retweet edilmeyen bir tweetin ömrü 1 saattir ve twitter takipçilerinin sadece %10’a ulaşır. Bir snapin ömrü ise 24 saattir ve takipçilerinin %90’a ulaşma ihtimali vardır.

Burberry’s Snapchat Strategy

Burberry Ceo’su Angela Ahrendts; you have to join! Diyerek dijital dünyaya verdikleri değeri anlatıyor konuşmasında. İşte bu nedenledir ki Burberry Snapchat dünyasına katılmıştır. Kendilerinin paylaşımı belirli bir kuşak tarafından vasat bulunmasına rağmen; marka stratejisini Z kuşağını hedefleyerek yapmaktadır. Ve Snapchat mecrasına göre bu çok doğru bir karardır. Hedef kitlesi: 15–25 yaş.

Liders of Snapchat

Obama’nın seçim zaferini elde etmesindeki en büyük etken de sosyal medya oldu. Şuan beyaz saray için açılan Snapchat hesabı da, bu olduyu kanıtlar niteliktedir.

Second Life

Markalar artık gerçek dünyada değil, second life’da yani sanal dünyada yer almaya başladı. Çünkü hepimizin bir second life’ı var. Gelecek bu dünya üzerine kuruluyor. Bu nedenle sanal dünyada markanın varlığını temsil etmesi çok değerli.

Global brands on Snapchat!

Conde Nast Traveller, Gucci, Dolca&Gabbana, H&M, Mashable, Cnn bunlardan sadece bir kaçı…

To be a love brand 

Kısacası Snapvhat’te bulunmanın amacı Z kuşağına erişerek markanın 10 yıl sonraki kitle tarafından da hatırlanarak hayatta kalmasını sağlamaktır. Bize mess bir mecra gibi gelse de z kuşağına fun gelmektedir. Bu mecrada bulanarak Love Brand olunabilir.

Çünkü asıl mesela tüketicinin zihninden pay alıp, love brand haline gelmektir.

Sevgiler,

Göze Şener

Like what you read? Give Göze Şener a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.