Medium’u Nasıl Hackledim?
Levent Aşkan
843

Selam Levent, gerçekten işini severek ve içten yaptığın belli oluyor. Yazının önce İngilizcesini sonra da Türkçesini okudum. Ve beni gerçekten wow ettin! :) Bu app ile iki saat önce tanıştım ama şuan nasıl kullanmam gerektiği yönünde çok iyi bilgilendim, bunu sana borçluyum. Yeni şeyleri özellikle de dijital medya alanındaki trendleri takip etmek için aradığım kaynağı sanırım buldum. Çok teşekkürler!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.