Amos arv — så gjorde vi

Är du nyfiken på att veta mer om arbetet bakom reportagemagasinet Amos arv? Detta är en redovisning över projektet. Du hittar tidtabellen, budgeten och en pressöversikt.

Amos arv började med en idé hösten 2015. “Någon” borde gräva i Konstsamfundet var en mening som Lina Laurent hört många gånger. Hon hade granskat KSF Media för tidningen Journalisten och följt med Konstsamfundet vid sidan om. Denna någon kunde vara jag, tänkte hon, men ville gärna hitta någon att dela jobbet med. Laurent tänkte också att det inte skrivits en ordentligt personporträtt på Kaj-Gustaf Bergh. Hon ville göra det, gå på djupet och berättar om Berghs väg till makten.

Lina Laurent och journalisten Annica Lindström träffades för första gången på Åland hösten 2015. De diskuterade idén och beslöt sig för att gå vidare. Stipendiet på 8 000 euro från Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, var startskottet och avgörande för att projektet skulle bli av.

Lina Laurent och Annica Lindström deltog i Journalistförbundets kampanj mot hatretorik i april 2016. Foto: A. Lindström.

När stipendieansökan skrevs var det slutliga målet ännu oklart. Det fanns ändå konkreta målsättningar. Laurent och Lindström ville bland annat pröva nya sätt att göra journalistik, hitta nya samarbetsformer, utnyttja digital publicering, använda sig av datajournalistik och gräsrotsfinansiering.

De beslöt att samarbeta under namnet Grävgruppen som till slut kom att innehålla sammanlagt åtta medarbetare. Främst frilansar men också fast anställda, de flesta med en koppling till något av de mediehus som Konstsamfundet äger helt eller delvis. Mer om kopplingarna skrev Lina Laurent i en kolumn på Förlaget.

Grävgruppen:

Lina Laurent, frilansjournalist och spindeln i nätet. Skribent och utgivare i Amos arv.

Annica Lindström, journalist vid Nya Åland. Skribent, fotograf och utgivare i Amos arv.

Jens Finnäs, journalist specialiserad på datadriven journalistik och grundare av J++ Stockholm, engagerades för att samla data om företag där K-G Bergh är styrelseordförande eller medlem.

Robert Seger, fotograf, tog personporträttets bilder (K-G B) på Bergstad gård i Kyrkslätt.

Karl Vilhjálmsson, fotograf, tog bilder av styrelsemedlemmarna och pressbilden av Laurent och Lindström.

Elina Rajala, grafiker, designade en logo för Amos arv.

Johan Orre, journalist vid Nya Åland och filmare, filmade videon som lades ut på Mesenaatti.me.

Julius Uusikylä, visuell journalist, designade och layotade Amos arv.

Tidtabellen:

I december 2015 skissade Laurent och Lindström upp de första planerna på projektet.

I januari 2016 gjorde Lina Laurent den första intervjun med Kaj-Gustaf Bergh. Efter det följde telefonsamtal, informella träffar, intervjuer, planering och skrivjobb. Laurent och Lindström höll kontakt per telefon, via FB och delade dokument via Google Drive.

Den 12 mars 2016 lanserade vi en Facebooksida, som genomgående varit vår främsta informationskanal. FB har sina begränsningar i algoritmer som påverkar synligheten i följarnas flöde. Samtidigt är det en bra kanal att nå ut följare och för att dela material. Vi startade också konton på instagram och twitter.

Den 29 april fick Amos arv ett namn och en logo.

Elina Rajala designade logon för Amos arv. Copyright, Grävgruppen, 2016.

Den 9 maj blev det klart att Grävgruppen samarbetar med Förlaget kring marknadsföring, försäljning och distribution. Ett viktigt samarbete eftersom Grävgruppen som ensam aktör skulle ha haft svårt att nå ut på samma sätt som Förlaget. Förlaget är liksom Grävgruppen en ny, oberoende aktör.

Den 10 maj intervjuades vi av Svenska Yles program Radiohuset. Vi intervjuades också i Yles morgonradio om projektet.

Den 20 maj lanserades gräsrotsfinansieringskampanjen på Mesenaatti.me. Det var tjänstens första svenska kampanj som lyckats, dvs nått sitt mål. Kampanjen pågick till den 9 juni. Genom Mesenaatti.me fick Grävgruppen 4 740 euro och 181 mecenater. Största delen förhandsbeställde tidningen för 10 euro. Många förhandsbeställde den för 20 euro. Vi sålde även annonser och två VIP-kvällar.

Lina Laurent och Annica Lindström försöker reda ut turerna kring Konstsamfundets mediebolag. Våren 2016.

I augusti inleddes abetet med layouten. Julius Uusikylä planerade tidningen från grunden. Då gjordes också de sista intervjuerna. Vid det laget hade vi talat med kring 80 personer, de flesta i personliga möten. Personerna som ställde upp för intervjuer och som citerades läste sina citat i förväg.

Lanseringen skedde den 5 september 2016.

Det här är ett ambitiöst projekt, en pedagogiskt upplysande tidskrift med en kritisk udd. (…) En fördel med långsam journalistik av det här slaget är att den samlar och analyserar information som annars förekommer i separata sammanhang och lätt glöms bort. Dan Lolax, Åbo underrättelser (5.9.2016).
Det kan avslöjas genast i början: utgivarna Lina Laurents och Annica Lindströms hett inväntade publikation Amos Arv kommer inte med några stora avslöjanden om Konstsamfundet eller dess vd Kaj-Gustaf Bergh. (…) Men orsaken till Konstsamfundets imageproblem verkar vara en banal cocktail av arrogans, bristande kommunikation, en oförmåga att lära sig av sina misstag, och något som lätt kunde uppfattas som förakt för verksamheter som stora delar av den finlandssvenska befolkningen upplever som konstituerande för sin kulturella identitet. Lasse Garoff, Ny Tid, 9/2016.

Ekonomi och slutsatser:

När vi inledde projektet vågade vi inte hoppas på att försäljningsintäkterna (oklara i dagens läge, över 2000 euro) och gräsrotsfinansieringen ( 4 800) skulle ge det resultat vi nu känner till. Slutsaten är att Jokes stipendiet (8 000 euro) stått för 50 procent av våra totala intäkter på knappt 16 000 euro. Med tanke på arbetsmängden, 6 månader deltid (80 %) för Laurent och 3 månader deltid (50%) för Lindström räcker intäkterna inte närapå att kompensera för arbetsmängden. Trots det anser vi att projektet varit lyckat.

Vi lyckades med målsättningen. Vi lyckades skapa debatt, en debatt som fortfarande pågår om t.ex. det finlandssvenska mediefältets framtid. Vi lyckades väcka intresse för nya samarbetsformer. Och vi har själva bevisat vad som är möjligt med passion, nyfikenhet, intresse och hårt arbete.

UTGIFTER

Ersättning för arbetsinsatsen, — 7 000 euro

Utgifter för layout, foto, korrläsning och design, -3 900 euro

Tryck, postning, printavdrag, — 3 700 euro.

Mesenaatti och Holvi-utgifter, — 560 euro.

Övrigt: marknadsföring, traktering m.m. -350 euro.

MEDIESYNLIGHET

Genomslaget i medierna var stort. Förutom att materialet väckte debatt på sociala medier syntes Amos arv väl i etablerade medier. Här följer en lista på artiklar som handlar om Amos arv eller där Amos arv nämns:

Nyan-journalist med i satsning på grävande journalistik (Nya Åland 9–5–2016), http://www.nyan.ax/nyheter/nyan-journalist-med-i-stor-satsning-pa-gravande-journalistik/

Tre frågor till Lina Laurent (Ny Tid 17.6.2016), http://www.nytid.fi/2016/06/tre-fragor-till-lina-laurent/

Amos arv en ny öppning för grävjournalister (FNB. ÅU 18.6.2016, Vasabladet 18.6.2016, HBL 20.6.2016), https://www.hbl.fi/artikel/amos-arv-en-ny-oppning-for-gravjournalister/

Grävgruppen: Obekväm åsikt ledde till chefsbyte på HBL (ÅU, 5.9.2016), http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/09/gravgruppen-obekvam-asikt-ledde-till-chefsbyte-pa-hbl.html

Amos arv recenserades i HBL 6.9.2016 av Philip Teir. Grävgruppens arbete uppmärksammades i artikeln intill.

Telefonen går varm mellan KSF-herrarna (HBL 5.9.2016), https://www.hbl.fi/artikel/gravgrupp-indikerar-agarinblandning/

Grävgrupp indikerar ägarinblandning (SPT/FNB Heidi Hakala. I Vasabladet 5.9.2016), http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/114265

Recension: Lovvärt men halvvägs (HBL, 5.9.2016), https://www.hbl.fi/artikel/lovvart-men-halvvags/

Amos arv: Ledare med fel åsikt fick Jens Berg att avgå som chefredaktör (Svenska Yle 5.9.2016), https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/05/amos-arv-ledare-med-fel-asikt-om-skolsvenska-fick-jens-berg-att-avga-som

K-G Bergh i Amos arv: Jag har ingen vision om tidningsverksamheten (Svenska Yle 5.9.2016), https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/05/k-g-bergh-i-amos-arv-jag-har-ingen-vision-om-tidningsverksamheten

Konstsamfundet berömmer Bergh. Kallar hans uttalanden för semantik (Svenska Yle 6.9.2016), https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/06/konstsamfundet-berommer-bergh-kallar-hans-uttalanden-semantik

Taxell: oro är inte förakt (SPT/FNB, publicerad 7.9. i bl.a. Vasabladet, HBL), http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/114484

Recension i Kyrkpressen (9.9.2016).

Eftersnack frågar: Har Konstsamfundet “förstört” två tidningar (Svenska Yle 9.11.2016), https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/09/eftersnack-fragar-har-konstsamfundet-forstort-tva-tidningar

Öppen fråga till Svenska Yle: Lät ni Kaj-Gustaf Bergh styra frågorna i Obs debatt? (ÅU, Nyhetsbloggen 9.9.2016), http://www.abounderrattelser.fi/blogg/nyhetsbloggen/

Kaj-Gustaf Bergh hotade med att gå ut från direktsändningen (svenska Yle, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/10/kaj-gustaf-bergh-hotade-med-att-ga-ut-fran-direktsandningen

Recension i Ny Tid 9/2016 av Lasse Garoff, http://www.nytid.fi/2016/09/naringslivslogik-pa-villovagar/.

Gullig verksamhet (Ledare, Nya ÖB, 15.9.2016), http://www.nyaob.fi/ledare/gullig-verksamhet/

Och makten väljer att tiga (Ledare, ÖT, 17.9.2016), http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/115548

Recension i Nya Åland (20.09.2016)

Vem är chefredaktör? Magnus Londens kolumn, Journalisten (22.9.2016), http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/11/vem-r-chefredaktr-/

Hölmöilyä raskaassa sarjassa, Journalisti (22.9.2016), http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/11/0.95549200-147437170876/

Markku Lappalainen, ledare Journalisti 22.9.2016

Artikel om Amos arv i Nya Åland.

Radioprogram som diskuterat Amos arv:

Konstsamfundet granskas av egna journalister (Ålands radio och tv, 10.5.2016), http://www.radiotv.ax/aland-idag/konstsamfundet-granskas-av-egna-journalister

Vi gästades av Nya Ålands nya debattchef (Ålands radio och tv, 22.7.2017), http://www.radiotv.ax/aland-idag/annica-lindstrom-ny-debattchef-pa-nyan-om-alandska-debatten

Magnus och Peppes podcast #129:, https://soundcloud.com/magnuspodcast/jattepanda-med-bearnaisesas-129

Mediepodden 9.9.2016: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/09/mediepodden-finlandssvenska-mediehus-har-svart-med-samarbetet

Magnus och Peppes podcast #130: https://soundcloud.com/magnuspodcast/skull-and-bones-la-130

Slaget efter 12. De äldres råd: 12.09.2016, http://arenan.yle.fi/1-3677518

Mediepodden 16.09.2016: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/16/mediepodden-finlandssvenskarna-villiga-att-betala-tidningsinnehall-digitalt-trots

Mediespanarna, podd 26.9.2016: https://www.blogg.umu.se/mediespanarna/2016/09/26/246-svenska-yle/

Övrigt:

Lina Laurent berättade om nya sätt att jobba (Amos arv) på Journalistförbundets svenska seminarium i Borgå 24.9.2016.

Amos arv besökte Helsingfors Arbis. Lina Laurent samtalade med bitr.rektor Pamela Granskog 26.09.2016.

Amos arv och Laurent och Lindström är med på två olika programpunkter under Helsingfors bokmässa 26.10.2016.

Vi har använt följande publiceringsplattformar:

Facebook, https://www.facebook.com/kobbekapitaletkonstsamfundet/?ref=aymt_homepage_panel

Instagram, https://www.instagram.com/gravgruppen/

Twitter, https://twitter.com/GravgruppenFI

Papperstidning

Digital tidning

Förlaget.com (försäljning, distribution och marknadsföring)

Prezi, KSF Medias tidslinje: https://prezi.com/30libf50qawb/ksf-media/

Tidslinje publicerad på Medium.com, https://medium.com/@gravgruppen/från-amos-media-till-ksf-media-338f99c776ac#.pbnbx9n6g

Tableau Public: http://public.tableau.com/views/AmosArv-Analysavbolagensresultat/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:display_count=y&:display_static_image=y&:bootstrapWhenNotified=true