Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16253

Sterk stuk. Eén argument wordt m.i nog onderbelicht. Dat het accent verschuift van de productiefactor Arbeid — zoals het altijd geweest is — naar de productiefactor Kapitaal: machines, apparaten en steeds meer ook naar kunstmatige intelligentie.

Dat is goed nieuws! We zijn in luilekkerland aangekomen, waar ‘niemand’ meer hoeft te werken.
Er wordt wel volop geproduceerd maar de opbrengsten daarvan gaan naar de eigenaren van het kapitaal. Die productie moet echter wel geconsumeerd worden. Maar de grote meerderheid van mensen die niets anders dan arbeid te bieden heeft kan dat niet betalen.

Dus ontkomen we niet aan een of ander herverdelingsmechanisme voor inkomen. Niet alleen in belang van het ‘proletariaat’, maar ook voor het ‘kapitaal’. Bien étonné de se trouver ensemble.
Het lijkt mij dan het meest logisch om dat te doen op basis van btw.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Greald Henstra’s story.