De Nijl stroomt door Parijs

Jeugdparticipatie op het Global Landscapes Forum

Foto: College of Forestry — Oregon State University

Iemand die niets heeft opgepikt over de VN-Klimaattop in Parijs (COP21) moet onder een steen geleefd hebben. De overweldigende media-aandacht was volledig terecht. Alleen zouden we hierdoor bijna vergeten dat er in de marge van de COP21 een heel scala aan evenementen plaatsvond. Het grootste van deze evenementen is het Global Landscapes Forum.

Dat Forum was een tweedaags evenement dat focust een holistische benadering van landschappen. Deze benadering houdt er rekening mee dat alles in een ecosysteem met elkaar verbonden is en dat alleen een aanpak die naar het geheel van deze relaties kijkt duurzaam kan zijn (de zogenaamde landscape approach).

In het debat over klimaatverandering gaat de focus naar het verminderen van de uitstoot van industrie of transport. De invloed van landbouw en bosbeheer wordt dikwijls vergeten. Planten en grond zijn in staat om enorme hoeveelheden broeikasgassen op te slaan. Een “landscape approach” zorgt ervoor dat aangetaste landschappen worden hersteld. Hierbij moet er een balans gevonden worden tussen het volledige herstel van de natuur en de noden van de lokale bevolking die afhankelijk zijn van het land.

De jeugd heeft oren naar deze boodschap, zo blijkt uit het succes van het Youth in Landscapes Initiative. Vijftig Youth Innovators van over de hele wereld kwamen in Parijs gedurende vijf dagen samen om te werken rond vijf challenges. Elke challenge werd ondersteund door een actor in het veld die in haar dagelijkse bezigheden met dit probleem te maken heeft. De oplossing van elke groep werd gepitched voor een panel van experts tijdens een sessie op het Global Landscapes Forum.

De Nijl: 7000 kilometer landscapes

Ik werkte mee aan een challenge rond het Nijlbassin. Het grootste gedeelte van de Nijl komt uit het Ethiopische Hoogland en het water voert voedingstoffen mee naar de stroomafwaarts gelegen gebieden in Soedan en Egypte. Het Ethiopische Hoogland is echter in zeer slechte staat. De grond is jarenlang van bovenuit gemanaged, zonder rekening te houden met de lokale situatie. Het resultaat is een woestenij met landschappen die verminkt zijn door erosie. Dit is niet alleen dramatisch voor de lokale boeren, maar ook voor de 240 miljoen mensen die stroomafwaarts wonen.

De enige oplossing is een restauratie van het landschap volgens de landscape approach. Broodnodige informatie is op dit moment echter heel schaars. Als er al informatie te vinden is, ligt die verspreid over verschillende administratieve diensten op verschillende niveaus. De beste bron van informatie zijn de lokale boeren. Hoewel ze geen wetenschappelijke informatie kunnen geven, staan ze het dichtst bij het landschap.

Boeren aan het woord

Daarom ontwikkelden we Land, een offline toolkit met online componenten. De basis van ons idee blijft een restauratieproject dat door een deskundige NGO wordt uitgewerkt. Land is een communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat er beter en efficiënter project-specifieke informatie kan worden verzameld.

Foto: Kifle W. Aregay-Mekelle Univ., Ethiopia

NGO’s kunnen Land opnemen in hun project design. Lokale boeren kunnen in real-time data delen over de staat van het landschap zodat de NGO op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Daardoor kan de NGO veel sneller inspelen op veranderende situaties en kan ze haar middelen focussen op de plaats waar de nood het hoogst is.

Land is echter ook nuttig voor de lokale bevolking zelf. Via Land kunnen boeren gemakkelijker best practices uitwisselen. Het kan ook de communicatie tussen dorpen vergroten en het potentieel uitbouwen van offline evenementen, zoals workshops over landscape restoration.

Wat nu?

Land was de meest concrete oplossing die de jeugd naar voren bracht op het Global Landscapes Forum. De experten waren enthousiast na onze pitch en we kregen ook veel positieve reacties van het publiek. Ook de organisatoren waren het er over eens dat ons project het meeste kans maakt om effectief geïmplementeerd te worden.

We schatten dat de volledige ontwikkelingskost op zo’n 200 000 euro ligt. Dit is relatief laag voor een dergelijk ambitieus project, omdat we ons in eerste instantie focussen op de ontwikkeling van de communicatiemiddelen, terwijl we de echte projectontwikkeling aan bestaande NGO’s laten. We zijn er ook van overtuigd dat het gebruik van Land leidt tot een verhoogde efficiëntie van restauratieprojecten die de ontwikkelingskost van ons product ruimschoots goedmaakt.

De belangrijkste uitdaging is de lage aansluiting op het internet in Ethiopië. Voor het ogenblik heeft slechts 2 procent van de bevolking toegang tot het internet, omdat de overheid een monopolie op telecommunicatie heeft. Toch rekenen we erop dat het slechts een kwestie van tijd voor ook in Ethiopië de internet-revolutie losbarst.

We hebben na het Global Landscapes Forum een conceptnota uitgewerkt waarin we onze visie vormgeven. We bespreken deze nota momenteel met de organisatoren van onze challenge en met andere geïnteresseerden. We hopen dat hiermee de eerste stap is gezet naar realisatie en de ontwikkeling van ons idee.

Henri van Soest

Like what you read? Give Green Boomers a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.