Green Boomer: Carolina Valladares

Carolina Valladares (foto’s Bavo Nys)

Carolina Valladares is Ecuadoriaanse, 30 jaar en woont in Amsterdam. Ze is sociologe en werkt aan haar doctoraat. Maar bovenal is ze vrijwilliger bij Yasunidos. Samen met een aantal mensen in Duitsland werkt ze aan de banden tussen activisten in Ecuador en Europa.

Ik geloof in oplossingen van onderuit. Jongeren, de lokale bevolking en actiegroepen kunnen een enorme impact hebben als ze zich organiseren. Ik zet me in voor het Yasunigebied in mijn thuisland Ecuador. Vanuit Amsterdam, waar ik vandaag woon, organiseer, informeer en mobiliseer ik om dit stuk Amazonewoud te beschermen. Samen met Yasunidos, een actiegroep die het gebied op de internationale agenda plaatst, ging ik tijdens de klimaattop in Parijs op zoek naar partners.

Krachtige stem

Het Yasunigebied is een waardevol stuk van het Amazonewoud in Ecuador. Het herbergt een enorme diversiteit aan planten- en diersoorten en onaangetaste stukken natuur. En de Tagaeri en de Taromenane leven er. Dat zijn de laatste geïsoleerde volkeren van Ecuador. Sinds exploitanten er olievelden ontdekten, proberen oliebedrijven toestemming te krijgen om er wegen aan te leggen, bomen om te hakken en olie op te pompen. De natuur in Yasuni wordt dus door economische belangen kapotgemaakt.

Maar de bevolking in Ecuador laat haar stem horen. In 2014 ondertekenden 755.000 Ecuadoranen een petitie om van de regering een duurzame oplossing te eisen voor het gebied. Yasuni is een symbool geworden waar Ecuadoranen en mensen van over heel de wereld zich rond willen organiseren. Ja, het Amazonewoud is op veel plaatsen aangetast. Maar zonder alle mensen die zich hebben ingezet om het te beschermen, zou het vandaag misschien al volledig verdwenen zijn.

Auteurs: Carolina Valladares en Lothar Boeykens

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.