Green Boomer: Helena Coen

Helena Coen (foto’s Alix Cruyt)

Helena Coen is 23 jaar en zit in haar tweede jaar Journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Ze kocht haar Fairphone in oktober en kreeg hem in februari.

Het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar daardoor is het niet minder
waar: veel van de dingen die Europeanen kopen, komen uit landen die het niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden van de werkers. Bovendien komt een deel van onze grondstoffen uit confl ictlanden. Koop je ze, dan steun je eigenlijk de vechtende groepen.

Ik wil geen deel uitmaken van een maatschappij die op haar luie gat zit terwijl
elders arbeiders tegen hongerlonen moeten werken. In sommige fabrieken is het zelfs zo erg dat mensen dagelijks zelfmoord plegen door van het gebouw waarin ze werken te springen. De oplossing van de bedrijven? Netten hangen. Met andere woorden: het kan multinationals nog geen zandkorrel schelen dat hun werknemers in zo’n slechte omstandigheden werken. Ze zoeken gewoon een gemakkelijke oplossing — en dat is volgens mij de naam ‘oplossing’ niet waardig.

Daarom besloot ik om een Fairphone te kopen. Alle materialen zijn fair trade. Het Nederlandse bedrijf volgt alles zo goed als het kan op. Dat is niet gemakkelijk, want het moet opboksen tegen grote merken als Apple en Samsung, die helemaal niet blij zijn met de komst van de eerlijke telefoon.

Ik heb een dikke 500 euro betaald voor mijn Fairphone. Dat schrikte me zeker niet af, want ik wou eerst de nieuwe iPhone kopen — één keer iPhone, altijd iPhone. Toch krijg ik voortdurend opmerkingen van mensen die vinden dat de telefoon veel te duur is. De nieuwste iPhone kost meer dan 700 euro. Een Fairphone is dus 200 euro goedkoper. Maar als ik aan vrienden vertel dat ik de nieuwe iPhone heb, is iedereen enthousiast en vinden ze het normaal dat ik zoveel geld heb uitgegeven. Wanneer ik zeg dat ik een Fairphone heb, is het opeens allemaal veel te duur.

Ik heb natuurlijk wel heel lang moeten wachten op mijn telefoon. Hij kan immers pas op een eerlijke manier gemaakt worden wanneer er genoeg vraag naar is. Het bedrijf is nog niet groot genoeg om arbeiders in Azië een heel jaar lang een goed loon te betalen. De wachttijd bedroeg voor mij vier maanden, maar dat heb ik er echt wel voor over.

Verschillende van mijn leeftijdsgenoten delen mijn visie. Toch kopen ze geen biologische of fairtradeproducten, want ze vinden die veel te duur. En ze hebben gelijk, studenten hebben het niet breed met hun zakgeld. Dat neemt niet weg dat ik deze producten wel zoveel mogelijk probeer te kopen. Wanneer ik kan, draag ik een steentje bij. Soms is het frustrerend, maar dan denk ik dat ‘alle kleine beetjes helpen’.

Auteur: Helena Coen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.